Asylboende på Gotland: Så ser läget ut nu

Det har varit mycket skriverier om och många turer kring asylboende på Gotland. Vi reder ut hur det står till.

29 april 2016 16:54

Migrationsverket har boendeavtal för 850-900 personer på Gotland och utöver det har cirka 150 personer ordnat eget boende eller skaffat sig egen adress som det också kallas. Här är inte de ensamkommande barnen inräknade eftersom det är regionens socialförvaltning som ansvarar för deras boenden. Enligt de senaste uppgifterna handlar det om drygt 200 barn.

– Då är det både asylsökande, de som har fått uppehållstillstånd och de som är i sista fasen av utslussning vilket innebär att de är på väg att klara sig på egen hand, berättar Cecilia Krook, integrationsstrateg vid Region Gotland.

Det finns också ett femtiotal ensamkommande barn som är placerade på Gotland av annan kommun, i de privata HVB-hemmen. Cecilia Krook berättar att det sedan årsskiftet till Gotland har kommit ungefär ett barn i veckan. Även en del barn som socialförvaltningen på Gotland ansvarar för är placerade i andra kommuner runt om i Sverige.

Av de cirka 900 personer som migrationsverket har ordnat rum för, bor mer än en tredjedel på boenden som drivs av Clas Dahlén. Tilläggas kan, att den här verksamheten har bidragit till att han har kunnat anställa 18 personer på heltid, innan det hade han ingen.

– I höstas var det bara jag.

Det sammanlagda antalet som bor på hans tre boenden är drygt 350 personer, varav det bor drygt 100 personer på Fröjelgården, dubbelt så många i Klintehamn och cirka 60 personer i Slite.

– Det är ungefär det antal som de här boendena är avsedda för, men det är Migrationsverket som bestämmer hur många människor som får plats. Det är de som ansvarar för placeringen, säger Clas Dahlén.

En annan fastighetsägare, vars byggnader har varit aktuella för asylbostäder är Joachim Kuylenstierna. Han har fastigheter i Fårösund, men hur det blir med det hela vet han inte.

– Nej, det har jag inte bestämt ännu. Jag försöker få regionen att förstå att det behövs studentboenden också. Men det beror på hur det går för de som inte får bo kvar i nuvarande boenden. Jag väntar på besked från Migrationsverket.

Om det ändå skulle bli boende för asylsökande finns det enligt Joachim Kuylenstiernas beräkningar plats för cirka 120 personer där.

Just nu arbetar migrationsverkets upphandlingssektion med en ramupphandling för alla asylboenden i Sverige. Den 22 april var sista dagen för intresserade att lämna anbud.

– I slutet av sommaren ska det förhoppningsvis vara klart, säger Cecilia Rosvall Viberg, chef vid Migrationsverket på Gotland.

På grund av upphandlingssekretessen får vi inte veta vilka som har lämnat anbud, men det kommer att behövas fler platser.

– Det är Garda som man får ta höjd för. Vi hade hoppats att de skulle fortsätta för det är ett jättebra boende som har funkat väldigt bra, men det är boendeleverentörerna som avgör det, säger Cecilia Rosvall Viberg.

De asylboende som är på Gotland nu, behöver inte vara oroliga för att behöva flytta på grund av bostadsbrist. Alla har boenden. Dock kan det givetvis komma beslut om avslag på asylansökan, som säger att du måste flytta.

– Det kan ju komma beslut att man måste lämna Gotland av andra orsaker. Annars kan man vara lugn och trygg att man kan vara kvar på ön, försäkrar Cecilia Rosvall Viberg.

Hon tycker att det har funkat bra med de boenden som finns, men hur det blir framöver vill hon inte sia om.

– Det är andra saker som spelar in också, beroende på hur det påverkar lokalsamhället. Det är många som ska tycka till. Just nu ligger vi väldigt lågt med att ta in nya eftersom vi måste ta hand om dem som faktiskt är här.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa