Aurora 17 får nej av många gotländska markägare

Bara en tredjedel av de fastighetsägare på Gotland som tillfrågats har sagt ja till Försvarsmaktens förband under storövningen Aurora. Det framgår av handlingar från Försvarsmakten, som menar att övningens träningsmål ändå kan nås.

27 augusti 2017 10:30

Försvaret har frågat 1 000 fastighetsägare på ön om möjligheten att utnyttja deras marker under övningen. I några fall har samma fastighet flera ägare, inalles handlar det om 731 fastigheter.

Veckan före midsommar hölls fyra informationsträffar dit fastighetsägarna bjöds.

Av 731 har 263 fastigheter nu sagt ja. 97 fastigheter har sagt ja, men med restriktioner. Antingen markägarens egna invändningar mot fordonstrafik, eldning, eller skottlossning (med lös ammunition), eller från myndigheter genom Natura 2 000-bestämmelser och andra naturvårdsbegränsningar.

179 fastigheter har nekat Försvarsmakten tillgång och 194 har inte lämnat svar.

Av Försvarsmaktens handlingar framgår att man inte kommer att bedriva övningar om inte markägarna har sagt okej. Generellt om marköverenskommelser i hela landet säger Auroras miljöansvarige överstelöjtnant Lars Rune:

– Övningen kan genomföras för att uppnå de träningsmål som angivits.

På Gotland flyttas slutfasen från norra delen av ön till Tofta skjutfält.

– Det är av hänsyn till får på markerna, säger Lars Rune.

17 svenska förband, plus internationella förband, deltar på Gotland. Maximalt blir det 3 000 personer och snart sagt alla typer av fordon och farkoster kommer att nyttjas; flygplan, helikoptrar, fartyg, hjul- och bandfordon. Ledningsplatserna blir vid Tingstäde och på Visborgsslätt. Hela ön berörs av Aurora 17, men huvuddelen av övningen kommer att ske på norra delen. Utöver Tofta skjutfält är det främst hamnområdet i Visby och området kring Kappelshamn, Lärbro och Othem som berörs mest.

Övningen inleds 11 september. Den första veckan handlar om att etablera allt på plats. Under veckan därpå, ”förmågeskedet”, ska Hemvärnet säkra Visby hamn, samtidigt som luftvärn, sjukvård, logisitik och bevakning av skyddsobjekt testas. I slutet av veckan ska förband tas till fastlandet för att delta i en kustförsvarsoperation.

Efter en ”försvarsupplysningsdag” den 23 september inleds så ”försvarsskedet”. Då ska de olika stridskrafternas förmåga att försvara kusten övas. Det blir också en större skadeplatsövning, gemensamt för civilt och militärt försvar.

Den 28 och 29 september avvecklas övningen och återstående gästande förband transporteras från ön.

Aurora 17 berör också Stockholm, Mälardalen och Göteborg.

Så jobbar vi med nyheter