Avbrott kostar Cementa åtskilliga miljoner

Den senaste tidens elavbrott har kostat Cementa åtskilliga miljoner. Bara skadorna på utrustningen som orsakats av strömavbrotten uppgår till mellan 6 och 7 miljoner.

13 september 2018 08:30

På tisdagen drabbades Gotland av ytterligare ett totalavbrott. För öns överlägset största elkund Cementa, får varje avbrott stora konsekvenser.

– Det här är det nionde totalavbrottet på tio dagar. Vi har skador på mellan 6 och 7 miljoner i maskindelar och komponenter som har skadats, sen har vi indirekta skador för åtskilliga miljoner, säger fabrikschefen Fred Grönwall.

Avbrotten påverkar produktionen i fabriken och även om Cementa hittills klarat att hålla sina leveranser, tär de många avbrotten på lagren.

Även kortare elavbrott får stora konsekvenser för Cementa.

– Mikroavbrott sänker också hela fabriken. Tisdagens avbrott varade i ett antal minuter, men även om det bara blinkar till i någon sekund, så påverkas alla sex stora kvarnarna och båda ugnarna och det tar ett dygn innan vi är uppe i full produktion igen, säger Fred Grönwall.

Antalet avbrott spelar större roll, än längden på dem.

– Vi tar mycket hellre ett större än många små avbrott. Det är 8 000 tekniska komponenter som reglerar den stora ugnen, så det är otroligt avancerat. Vissa komponenter kan klara sig ett strömavbrott, men nästa gång går de kanske sönder, säger Fred Grönwall.

Även planerade avbrott är problematiska för Cementa, men ändå att föredra, menar han.

– Det blir stora problem ändå, men då hade vi kunnat undvika de här direkta skadorna.

Cementas verksamhet är också känslig för spänningsfall.

– Olika utrustning är olika känslig. Vi har till exempel en stor fläkt i lilla ugnen och den kan stanna bara vi får en liten variation i spänningen, säger Fred Grönwall.

Varje elavbrott skapar merjobb för personalen.

– Vi är 430 heltidsanställda och ingen kan gå till jobbet och ha en vanlig dag, alla påverkas av elavbrotten, säger Fred Grönwall.

Exakt hur stora kostnader elavbrotten har orsakat eller Cementas krav på kompensation, vill han inte gå in på.

– Jag har satt ingenjörer att räkna på det, men det känns inte riktigt seriöst att gå ut och flagga i media med det, säger Fred Grönwall.

Han har tät kontakt med Geab:s vd Jan Karlsson och är noga med att påpeka att det inte är mot Geab Cementa riktar sitt missnöje.

– Jag är inte intresserad av någon pajkastning mot Geab. Jag har förståelse för att de också sitter i en jäkla sits, Geab är också kunder hos Vattenfall och ABB som genomför arbetet. Det är egentligen hos Vattenfall och upphandlingen med ABB som det brister, säger Fred Grönwall.

– Frågan är vad det privata näringslivet kan förvänta sig av staten.

Så jobbar vi med nyheter
Vilda Engström