Barn riskerar bli utan vaccin på Gotland

Barn på Gotland och i nio andra landsting riskerar att bli utan vaccin nästa höst. Detta efter en miss i en upphandling.

6 september 2017 15:26

De tio landstingen som kan stå utan vaccin nästa år har alla ett avtal om vaccin som löper fram till nästa sommar. Avtalen i den nya nationella upphandlingen av vacciner till barnvaccinationsprogrammet börjar gälla först i januari 2019. Det kan innebära att Gotland står utan vaccin till nyfödda och större barn i skolåldern i ett halvår.

LÄS MER: Barn riskerar att stå utan vaccin

– Det är ett glapp i upphandlingsavtalet, berättar smittskyddsläkare Sven Montelius.

– Det är flera, bland andra Sveriges kommuner och landsting, som jobbar med frågan och jag tror att det kommer att lösa sig. Möjligen kan det bli så att vi får köpa vaccin till ett dyrare pris under ett halvår utan ett avtal.

Också Ann Lindstrand, chef för enheten för vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndigheten har gott hopp om att situationen ska lösa sig.

– Det är lite för tidigt att vara orolig. Men det kan komma att bli en stor organisatorisk utmaning om de som har avtal ska dela med sig till de som inte har.

Det är region Skåne som fått uppdraget att för alla regioner och landstings räkning sköta upphandlingen av vaccin för de minsta barnen. Vem som ska sköta upphandlingen av vaccinet för de större barnen är enligt Sven Montelius ännu oklart.

– Det är många som är missnöjda med Region Skånes sätt att sköta upphandlingen. Det är något som debatteras flitigt just nu. Det är blir ju också ineffektivt om inte vaccin till både små och stora barn upphandlas samtidigt.

Den 21 september kommer alla landsting i landet att delta i ett telefonmöte för att diskutera frågan.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander