Bekvämlighetsflagg eller FOC (flag of convinience) innebär att fartyget har hemmahamn i ett land med låga kostnader och begränsad kontroll av säkerhet, exempelvis Panama och Liberia, som Bugoes flagg, men även Cypern där företetaget Intership Navigation, som äger Bugoe, har sin bas.

– Erfarenhetsmässigt är bekvämlighetsflaggade fartyg i sämre skick, sen kan jag ju inte uttala mig om just det här fartyget, säger Chang Strömberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

Att Bugoe ligger i svenskt vatten är i sig inget anmärkningsvärt, då de förmodligen ligger och väntar på order. Det råder inte heller ankarförbud på koordinaterna så Bugoe hade laglig rätt att ligga där det gjorde.

Artikelbild

| Oljesanering utanför Västerviks kust tidigare i sommar.

– Så länge skeppet inte skadliggör genomfart eller det råder ankarförbud kan fartyget i teorin ligga i svenskt vatten hur länge som helst, säger en presstalesperson på kustbevakningen.

Men just FOC-fartyg klingar illa hos många på grund av dåliga arbetsvillkor och bristande säkerhet.

– I miljöaspekt bör man vara orolig, säger Håkan André, inspektör vid Internationella transportarbetarefederationen, ITF.

Han har besökt tusentals fartyg och kan inte komma ihåg om han befunnit sig på Bugoe vid något tillfälle. Det han dock kan intyga är de många brister som FOC-fartyg likt Bugoe har.

Artikelbild

| Platsen där Bugoe låg under drygt en vecka, väl synlig från Hammarudden.

– Jag är väldigt orolig för att något ska hända, om ett sådant skepp skulle lasta exempelvis konstgödsel och kapsejsa vore det en stor katastrof för naturen, säger han och tillägger:

– Det är inte klokt att det får fortgå och att även svensk export sker via dessa fartyg.

Artikelbild

| Tidigare i somras gick ett fartyg på grund utanför Valdemarsvik och började läcka olja.

Och det finns gott om FOC-fartyg i östersjön. I skrivande stund ligger det cypriotiska tankfartyget Alcedo i Nynäshamn. Dagen innan, på samma plats, låg den liberisktflaggade oljetankern DS Promoter där, innan avfärd till Tallin. Under veckan som gick passerade även fraktfartygen Osa och Figaro Gotska Sandöns kust.

Dessutom passerar dagligen hundratals båtar Hoburgen och vidare längs med Gotlands östkust på väg mot Rigabukten, Finland och Sankt Petersburg, många av dem under bekvämlighetsflagg.

Artikelbild

| Kustbevakningen kunde i fallet med BBC Lagos undvika oljespill.

Totalt finns det drygt 130 ITF-inspektörer i hela världen, och med tanke på den täta trafiken i världshaven är det svårt att hinna med.

– En inspektör kan besöka ett, max två skepp om dagen, det är allt vi hinner med, berättar Håkan André.

Han har vid upprepade tillfällen försökt få transportstyrelsen att skärpa upp riktlinjer gällande FOC-fartyg.

Tidigare i år gick ett Panamaflaggat fartyg på grund utanför Västervik. Som en följd läckte fartyget ut olja i Östersjön. Misstankar väcktes snabbt om att kaptenen vid olyckstillfället hade varit berusad.

– Jag har vid ett flertal inspektioner stött på vakthavande befäl som varit berusade och det är mycket oroväckande, berättar Håkan André.

En liknande incident skedde för bara några dagar sedan utanför Helsingborg då ett fartyg gick på grund. Dock kunde kustbevakningen undvika oljespill, men likt incidenten utanför Västervik handlade det om ett fartyg under bekvämlighetsflagg. Även i detta fall misstänks olyckan ha orsakats på grund av sjöfylleri.

I fallet Bugoe kan inte Håkan André och ITF göra något för att kontrollera arbetsförhållande eller skeppets skick.

– Fartygen måste gå i land i en svensk hamn för att vi ska kunna inspektera det. Vi har tjänstebilar, men inga tjänstebåtar, säger han.

Kampanjer och krafttag har tagits för att få bort FOC-fartyg. 2003 drev Seko sjöfolk och transportarbetarförbundet den svenska delen av en världsomfattande kampanj.

Men trots denna fortsätter fartygen att fylla östersjön, även i dag, 15 år senare.

– För att tala klarspråk så har det inte hänt så jävla mycket, säger Håkan André och förklarar återigen att han förgäves försöker få till åtgärder mot FOC-fartyg, helst innan det faktiskt händer något riktigt allvarligt.

– Vi har inte sett den sista incidenten ännu, avslutar han.

I onsdags lossade Bogue ankar och reste mot Pärnu i Estland, efter en dryg vecka i vattnet mellan naturreservaten Stora Karlsö och Ekstakusten. Alltså har fartyget varit tvunget att runda Gotlands sydspets för att åka norr mot Estland och Rigabukten, utan något egentligt uppdrag i Sverige.