BESLUT: Nytt naturreservat på nordöstra Gotland

Länsstyrelsen har fattat beslut om bilda naturreservatet Nors, beläget sydost om Rute på nordöstra Gotland.