BILDER: Här gör de sin egen gas

Kommer ekobyn i Västerhejde att sprängas i luften? Absolut inte, menar Robert Hall, en av grundarna till Suderbyn där det nu byggs en biogasanläggning för gårdsbruk.

30 juli 2015 14:52

Har du någon gång noterat den stora kupade metallkonstruktionen som reser sig bakom ekobyn strax intill Toftavägen i Västerhejde? Det är ett växthus som mäter omkring tio meter i diameter och når en höjd på runt sex meter. Stommen har funnits på platsen sedan 2011. I fjol blåste den sönder, men nu tar man nya tag; 12 volontärer från bland annat Ryssland, Taiwan och Spanien är på plats i Suderbyn under tre veckor för att bygga anläggningen som är den första av sitt slag i Europa. Om det tidigare bara varit möjligt att framställa biogas storskaligt så tar Suderbyn nästa steg; i det kupolformade växthus som byggs på grässlätten ska det finnas en anläggning som rymmer tio kubikmeter egenproducerad biogas. Region Gotland har höga ambitioner gällande biogas; enligt deras biogasstrategi skulle all bensin som används på Gotland kunna ersättas av biogas som producerats lokalt.

– Om nu Gotland ska vara ledande när det gäller biogas så ser vi det här som vårt bidrag till målet, säger Robert Hall.

Den gas som produceras på ekobyn kommer dock inte att användas som fordonsbränse. I stället är tanken att delar av den ska användas för att värma upp växthuset samt fungera som bränsle vid matlagning på gården.

– Vi vill skapa ett helt självförsörjande system, säger Robert Hall.

På platsen råder en livlig aktivitet; cementblandaren brummar lågmält och i den grop som grävts ut murar volontärerna väggar av isolerande material. Långa gula slangar, totalt 150 meter, rullas ut. Genom dem ska sommarens varmluft ledas ner i marken så att jorden kan avge värmen under vinterhalvåret. Växthuset ska hålla en temperatur på minst 5-10 grader under vintern för att möjliggöra odling året runt. Tanken är att odla snabbväxande gröna växter som kryddväxter och spenat. Alla delarna i systemet hänger samman: Matrester och jordbruksavfall blir till biogas, men det stannar inte vid det. I processen bildas även en kväverik näringslösning som i sin tur kommer att användas för bevattning av grödorna.

Att få myndighetstillstånd för gasproduktionen har inte varit helt lätt då verksamheten både klassas som brand- och miljöfarlig.

– Det är ingen risk att det ska explodera, rågasen som framställs här innehåller för lite metan för att det ska kunna hända, säger Robert Hall.

Nu har Suderbyn i alla fall tagit sig an tillståndsprocessen och regionen har godkänt produktionen. Däremot är det fortfarande oklart hur biogasen ska få lagras. Robert Hall vill sprida kunskapen om biogasframställning till fler gotlänningar.

– Det finns ett stort intresse för gasen, men än är det ingen folkrörelse. Jag kan tänka mig att många bönder skulle ha nytta av den här tekniken, säger han.

På ekobyn kommer de boende att kunna hämta gas från produktionsbehållaren i växthuset. Tanken är att det ska vara möjligt att fylla gas i en behållare som rymmer en kubikmeter och väger ett kilo. Gasen bärs därefter hem till bostaden där den används som bränsle vid matlagning. Tekniken är gammal; i Kina har liknande system funnits i 3000 år. Det rör sig om bönder som har lagrat avfall i behållare för att sedan ta tillvara på den gas som bildas i nedbrytningsprocessen. Med åren har tekniken förfinats, och den anläggning som byggs i Suderbyn väntas kunna försörja de tio personer som stannar i byn över vinterhalvåret.

Biogas framställs genom rötning av organiskt material från reningsverk, livsmedelsindustri, hushållsavfall eller jordbruk. Avfallet bryts ned i syrefri miljö med med hjälp av bakterier.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för metangas avsedd som fordonsbränsle. Beroende på ursprung talar man om biogas respektive naturgas, men kemiskt är det samma gas.

Källa: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa