Enligt ett regeringsbeslut från i somras är målet att det ska finnas källsortering vid alla bostadsrättsföreningars fastigheter senast 2025. Lagen om producentansvar som började gälla 1 januari säger att bostadsrättsföreningar inte längre behöver stå för kostnaden att forsla bort avfallet från sopsorteringen. Kostnaden för upphämtningen ska istället falla på producenten av förpackningarna.

Förhoppningen är att fler bostadsrättsföreningar självmant ska satsa på källsortering och att mängden hushållssopor ska minska.

Bostadsrättsföreningar har fortfarande ansvaret att tillhandahålla utrymmen där de boende kan källsortera i anslutning till fastigheten. Utöver utrymmen ska föreningarna stå för kärl, kärlrengöring och städning.

Artikelbild

Utbyggnaden av källsorteringen ska ske stegvis och ett delmål är att 60 procent av förpackingsavfallet ska källsorteras 2021. Slutmålet är att allt förpackningsavfall ska källsorteras 2025.