Region Gotland har sedan 2009 förskottsbetalat för biogas som man inte kunnat utnyttja. Det nuvarande biogasavtalet med Biogas Gotland gäller från 2014 till och med 2019. Region Gotland har betalat 17 miljoner kronor i förskott för biogas som ska användas till regionens fordon under avtalstiden.

Men regionens egen avstämning visar att bara cirka 55 procent av körningen sker på biogas, vilket P4 Gotland var först med att uppmärksamma. Vid 2017 års utgång har bara cirka 53 procent av biogasen förbrukats och Region Gotland ser ut att förlora flera hundra ton biogas som kommer att tillfalla leverantören när avtalet löper ut. Enligt prognosen kommer regionen att förlora förskottsbetald biogas till ett värde av 8,5-9,7 miljoner kronor om den nuvarande förbrukningstakten fortsätter.

LÄS ÄVEN: Gas för 40 miljoner som inte behövs

Förutom att redan betalt drivmedel för mångmiljonbelopp inte utnyttjas, betalar regionen dessutom dubbelt när bensin eller diesel tankas istället för gas.

– Omställningen till biogas går inte så snabbt som vi hade hoppats och det beror bland annat på privatbilismen där det finns andra drivmedel som är mer i ropet just nu, säger regiondirektör Peter Lindvall, som har skrivit under den verksamhetsuppföljning som kommer att presenteras för regionstyrelsens arbetsutskott under tisdagen.

– Vi kommer att diskutera det här med våra förtroendevalda och hur vi ska förhålla oss till att det kommer att finnas en ganska stor del förskottsbetald biogas kvar 2019-12-31. Det kommer sannolikt också att bli en diskussion när vi har budgetberedning i maj, säger Peter Lindvall.

Handlar det om att ni har fel fordon i flottan eller att man är lat och tankar något annat istället för biogas?

– Jag tror inte att man är lat, men vi har ju ett helt annat utbud av bensinmackar runt om på Gotland än vi har av biogasmackar, även om vi nu fått fler möjligheter att tanka biogas. Våra egna bilar rullar i tjänsten och det är arbetstid det handlar om och då måste avvägningen tas om det är värt att köra en omväg för att tanka biogas. Vi har en biogasstrategi som vi ska följa och vi kan bara konstatera att våra verksamheter inte fullt ut tankar biogas i den utsträckning som vi skulle önska.

Bo Magnusson är verksamhetsutvecklare på regionstyrelseförvaltningen och insatt i Biogasavtalet. Grundavtalet till Biogasavtalet tecknades redan 2009 och 2013 förlängdes avtalet med det som gäller 2014-2019.

– Beräkningarna är gjorda för rätt länge sedan när man hade höga förväntningar på biogas och nu har vi inte sett den utvecklingen vare sig på personbilssidan eller tunga fordon. Ambitionen var större än verkligheten har visat sig ge utrymme för, säger Bo Magnusson.

En anledning till att tunga fordon inte kör på biogas i den utsträckning man hade hoppats på är att regionen tecknat avtal med leverantörer där det inte ställts tydliga krav på att fordonen ska drivas med biogas.

– När man gjorde beräkningarna 2008 och tecknade avtalet 2009 så såg man framför sig en väldigt elegant lösning med att det finns råvaror, produktion, infrastruktur och förbrukning på Gotland. Sedan har det visat sig att fordonstillverkarna inte tillverkat personbilar i den omfattningen som man väntat sig. För tio år sedan såg man en annan utveckling framför sig.