Björkman: "Jätteoroliga över så höga sjuktal"

Sjuktalet i förvaltningen har ökat under de senaste åren. Högst sjuktal har hemtjänsten med elva procent. ”Vi har sett en ökning där den har landat på en alldeles för hög nivå”.

15 juni 2016 17:18

De senaste åren har sjuktalet inom förvaltningen ökat. Sjuktalet för de senaste tolv månaderna är 7,02 procent. Högst sjuktal har hemtjänsten med elva procent.

Enligt vice ordföranden i socialnämnden, Jonas Nicklasson (C), är det här siffror som inte kommer som någon överraskning.

– Vi har sett en ökning där den landat på en alldeles för hög nivå, och den ökningen har man varnat för ett tag, säger han.

Det man inom socialnämnden kan se är att antalet långtidssjukskrivningar ökat. Anledningen är inte stressen över att man inte hinner till varje brukare, utan det är mer en otillräcklighetskänsla hos personalen.

– Normalt beskriver man hemtjänstens problem som att man springer mellan brukarna, att det är så stressen kommer. I dag är det mer känslan av otillräcklighet, att man inte riktigt hänger med i utvecklingen, säger Nicklasson.

Till exempel att jag som personal inte klarar av så mycket och så blir man stressad av det?

– Det kan handla om sjukvårdsinsatser som du inte riktigt är säker på, som du inte ens kanske ska göra, säger Maria Björkman (S), ordförande i socialnämnden.

Nu finns det en plan för hur man på sikt ska minska sjukavtalet i förvaltningen.

– Det är att man går in och pratar med chefer, ledare och medarbetare för att se hur vi kan vända trenden, minska sjuktalen. Vi är jätteoroliga över att det är så höga sjuktal, säger Björkman.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa