Bråttom för alla som tänker installera solceller

Geab stoppar all ny anslutning av elproduktion i sina nät. "Vi uppmanar alla som köpt solceller att ta kontakt med oss", säger Geab:s vd Jan Karlsson.

5 september 2017 17:06

Vid en presskonferens under tisdagen meddelade Geab att man fattat beslut om stoppa alla anslutningar av ny elproduktion. Detta gäller även de så kallade microproducenterna, alltså kunder som planerar att sätta solceller hemma på villataket.

– Om du har långt framskridna planer att installera eller redan har köpt solceller vill vi att du kontaktar Geab så fort som möjligt så får vi se om vi kan lösa det, säger Jan Karlsson, vd för Geab.

– Men man ska inte vänta med att höra av sig.

Enkelt uttryckt kan man säga att om du bara är på idéstadiet kan du lika gärna lägga ner planerna.

Under en snäv övergångsperiod införs ett par regler:

1. Alla installationer som är föranmälda före 31 oktober och som fått installationsmedgivande från Geab får installera solceller inom två månader.

2. Efter denna period kommer Geab inte att tillåta någon ny anslutning av elproduktion i elnätet.

Befintliga microproducenter, samt kunder som redan föranmält och fått sitt installationsmedgivande berörs inte av beslutet.

Undantag är också om du själv konsumerar den el du producerar. Många som installerar solceller i dag ser dock möjligheten att sälja överskottet av el som en bra lösning på att finansiera sina solceller.

– Det här är förstås ett tråkigt beslut och en beklaglig situation, säger Jan Karlsson.

– Men vi måste sätta driftsäkerheten på Gotland främst.

Det är Svenska Kraftnäts beslut i maj om att inte satsa på en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet som ligger bakom Geab:s beslut.

– När de befintliga kablarna och anslutningarna byggdes 1983 och 1987 fanns inte den här produktionen av el på Gotland. I de båda kablarna kan man egentligen bara köra el i en riktning, alltså till Gotland. Men vi har lyckats med något av ett tekniskt konststycke att också exportera el till fastlandet. Men det leder till sämre driftsäkerhet.

Enligt Jan Karlsson har Gotland i snitt ett totalavbrott på ön varje år. Ett avbrott vartannat år kan härledas till att el också exporteras till fastlandet. De eventuella lösningar som finns på problemet i dag är dyra och tekniskt komplicerade.

– Alla avbrott är av ondo. I bästa fall talar vi om en lösning för en halv miljard kronor som i bästa, bästa fall skulle kunna vara på plats om tre, fyra år. Det är en kostnad som skulle belasta våra kunder och jag tror inte att de är beredda att acceptera en fördubbling av elnätsavgiften.

Så jobbar vi med nyheter