Brister i ambulanshelikopter: "Gammal och skruttig"

En ambulanshelikopter som används på Gotland har flera allvarliga brister anser personalen, som nu anmäler problemen. "Handlar om patientsäkerheten".

17 oktober 2017 11:10

Tre avvikelserapporter har skickats in angående en av de ambulanshelikoptrar som används av Region Gotland. Det handlar om en ersättningshelikopter som ska sättas i trafik på ön från vecka 47.

– Vår ordinarie ambulanshelikopter ska lämnas på service och under några veckor får vi då en ersättningsmaskin som vi har haft här förut också, berättar Cecilia Gustafsson, verksamhetschef för Falck Ambulans på Gotland, som bemannar helikoptern och ambulanserna på ön.

I rapporterna tas tre problem upp som man känner till sedan tidigare. Dels är det fel på kommunikationen inuti ersättningshelikoptern så att det blir svårt för personal och patienter att prata med varandra. "Då man kommunicerar i kabinen så måste man vrida upp ljudet max för att höra varandra, om då någon från cockpit säger något så blir det en oerhört hög ljudvolym", skriver personalen i sin anmälan. De andra problemen som upplevts är att man har känt kraftig bränslelukt i kabinen vid start och att "transmissionsljud i kabinen är så högt att det blir påfrestande att jobba trots användande av hjälm eller hörselskydd", skriver personalen.

– Det här är en äldre maskin som är gammal och skruttig, och vi har vid tidigare tillfällen legat på om att det är problem med den. För oss är det ett arbetsmiljöproblem och det handlar också om patientsäkerheten, personalen i helikoptern måste ju kunna prata med patienterna, säger Cecilia Gustafsson.

Nu kräver hon och hennes kollegor att ersättningshelikoptern som ska komma till ön om drygt en månad lagas av ägaren Medicopter/Scandinavian Air Ambulance innan dess.

– Vi vet att det varit problem med den här maskinen i åtminstone ett halvår och påtalat det tidigare men ännu inte fått klartecken om att den ska åtgärdas. Vi vänder oss emot att använda den om man inte visat att man gjort något åt problemen innan den kommer hit.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson