Cheferna om kaoset kring Björinge

Förvaltningscheferna har förtroende för Jan Björinge. Det visar enkäten som Helagotland.se genomfört. "Gjort en del organisationsförändringar som på olika sätt gagnar Gotland".

28 november 2014 10:45

Helagotland.se har varit i kontakt med samtliga förvaltningschefer inom Region Gotland. De har fått svara på tre frågor och alla säger att de har förtroende för Jan Björinge. En förvaltningschef menar att han lyckats göra stora förändringar som skulle ha utvecklat Gotland. Många är också chockade över att Jan Björinge fått lämna så snabbt.

Helagotland.se:s frågor:

1) Har du förtroende för Jan Björinge?

2) Vad tycker du om att han fick gå?

3) Har du förtroende för den politiska ledningen?

Anders Jolby, skoldirektör.

1) – Ja, visst har jag haft förtroende för Jan Björinge.

2) – Vi är överens om att Åke Svensson hanterar frågorna kring Jan Björinges avgång.

3) – Ja, absolut. Annars skulle jag inte ha mitt jobb.

Marica Gardell, chef för socialförvaltningen.

1) – Man kan säga att han har varit min chef i ett ganska kort perspektiv. Utifrån de koncernledningsmöten och de planeringsdagar vi haft har det funnits ett förtroende för honom som chef.

2) – Jag tycker att väldigt många nyanser och aspekter har kommit fram i det här. Det är en väldigt svår situation. För mig är det omöjligt att säga hur det är. Det är förstås en svår situation för honom som person och för regionen.

3) – Jag har ett uppdrag där jag jobbar på med regiondirektören och socialnämnden. Jag har förtroende för politiken.

Maria Modig, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

1) –Ja, som chef hade jag förtroende för honom.

2) – Jag hade ingen aning om det här. Det kom väldigt snabbt och vi lever i en politiskt styrd verksamhet. Det är djupt tragiskt för människan Jan Björinge som skaffat ett liv här. Min främsta uppgift som chef är att stödja Jannica Sörestedt (ordförande i kultur- och fritidsnämnden, red. anm.) och fungerar inte det – då är det svårt. Jag har förståelse för det politiska systemet.

3) – Ja, jag litar på att politikerna gör det de ska. Jag har absolut inga problem med min ordförande Jannica Sörestedt. Det är det som betyder mest för mig.

Patric Ramberg, chef för tekniska förvaltningen.

1) – Absolut, det hade jag.

2) – Jag är väldigt förundrad över det. Jag tycker att han har gjort ett bra jobb i det som jag har sett. Jag tycker att han har tagit initiativ för en tydligare kultur och gjort en del organisationsförändringar som på olika sätt gagnar Gotland.

3) – Jag kan inte uttala mig om det eftersom jag inte har insyn i allt som har hänt. Jag tycker i och för sig att det är konstigt att någon blir sparkad efter så kort tid. Jag måste ha mer på fötterna. Så svaret på frågan är ja.

Ethel Forsberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

1) – Han var min chef och jag hade förtroende för Jan Björinge. Det fungerade bra i min relation med honom.

2) – Hela situationen är väldigt tråkig. Sedan har jag inte insyn i allt som har hänt.

3) – Absolut, det har jag.

Alf Nilsson, förvaltningschef för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

1)– Jag väljer att svara som jag sa förra gången. Vi har fått en kort information av Åke Svensson och det är han som ska svara på frågorna. Så jag har inga kommentarer.

2) Jag vet för lite. Den enda som sitter på sanningen är Åke Svensson. Jag tänker inte kommentera något mer.

Maria Dalemar, chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

1) – Det är klart att jag hade förtroende för honom i egenskap av min chef.

2) – Jag vill inte kommentera det.

3) – Ja, det har jag.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa