Länsstyrelsen börjar betala ut pengarna den här veckan. Det rör sig om 240 miljoner kronor i EU-stöd till öns lantbrukare. Drygt 18 miljoner kronor betalas också ut i torkstöd, som en del i regeringens krispaket med anledning av sommarens torka. Den 7 december kommer majoriteten av direktstöden, som består av gårds- och förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare.

– Summan är cirka 10 procent högre i år än förra året vilket beror på att eurokursen har stigit, berättar Ingrid Jacobsson, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

LÄS MER: "Vi klarar inte en till sådan sommar"

Artikelbild

Omkring 1 300 lantbrukare får dela på huvuddelen av stöden.

– Stöden riktar sig till lantbrukare, men i förlängningen kommer de även konsumenterna till gagn. De här stöden är en viktig del i att vi kan handla svenska livsmedel i våra butiker och att priserna hålls på en rimlig nivå, säger Ingrid Jacobsson.

Under hösten har dessutom majoriteten av återstående vallstöd och stöd för minskat kväveläckage och ekologisk produktion betalats ut. Det som återstår nu är cirka 18 miljoner kronor i betesmarksersättningar för 2016-2017.

LÄS MER: Riksdagen klubbar krisstöd till djurbönder

Orsaken att betesmarksersättningarna inte betalas ut är tekniska problem.

– Vi har i dagsläget inte IT-stöd för att kunna slutföra handläggningen av betesmarksersättningarna, men under februari 2019 kommer det att vara på plats. Vi kommer då att förstärka med fler handläggare så att vi så snabbt som möjligt ska få ut resterande utbetalningar, säger Kjell Norman, chef på landsbygdsenheten.

Utöver de 240 miljoner kronor som nu utbetalas i direktstöd får 524 av öns lantbrukare den här veckan ta del av torkstödet, ett särskilt stöd till får-, nötkötts- och mjölkproducenter med anledning av sommarens torka. Det uppgår till drygt 18 miljoner kronor.