Därför blir det ingen ambulans

Det finns inga pengar och heller inga tillräckliga behov för en ambulans i Slite, menar hälso- och sjukvårdsnämnden.

16 september 2015 15:30

Moderaterna Lena Celion och Mats Hedström har i en motion krävt att Slite ska få en dygnet-runt-ambulans. Norra Gotlands ambulansområde omfattar i dag cirka 7500 personer enligt motionärerna. Som läget är i dag finns det en ambulans stationerad i Slite dagtid men på natten finns det bara ambulans tillgänglig från Hemse och Visby. Det vill Celion och Hedström ändra på. Motionen var upp under hälso- och sjukvårdsnämndens möte på onsdagen men en enig nämnd röstade ned motionen.

– Det skulle kosta 4,2 miljoner kronor och det har vi inte råd med, säger nämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP).

Enligt den statistik som nämnden har tillgång till är behovet inte heller tillräckligt stort, enligt De Maecker.

Även regionstyrelsen och regionfullmäktige kommer att ta upp motionen.

Så jobbar vi med nyheter