Vatten i en volym motsvarande nära två globen har släppts ut från Tingstäde träsk under perioden januari till mars i år. Detta på grund av att vattennivåerna i träsket har varit för höga.

LÄS MER: Över en miljon kubik vatten släpptes ut i havet

Men den torra och varma våren har gjort att grundvattennivåerna på ön börjat sjunka och den 9 juni infördes bevattningsförbud i flera socknar.

LÄS MER: I dag börjar bevattningsförbud gälla på Gotland

Att vatten måste släppas ut från träsket beror på en gammal vattendom från 1960-talet som säger att vattennivån i träsket ska vara maximalt 45,10 och minst 44,4 meter över havet.

– Domen säger att när vattnet når en nivå på 45,1 meter över havet så får vi inte spara vattnet, då ska den naturliga avrinningen ske, säger Susanne Bjerkegaard Pettersson, chef för Region Gotlands VA-avdelning.

Blir vattennivåerna för höga så kan värdefull natur, skog och jordbruksmark i området runt Tingstäde träsk svämmas över. Vattnet i träsket regleras med en dammlucka och när vattnet överstiger den tillåtna nivån släpps vatten ut i Ihreån.

– Det är inte bara de som har kommunalt avlopp som behöver vatten, även naturen och de som bor längs med Ihreån behöver vatten, så vattnet går inte till spillo, säger Susanne Bjerkegaard Pettersson.

År 1985 ansökte dåvarande Gotlands kommun om tillstånd att få höja vattennivån i Tingstäde träsk, detta för att man ville spara vattnet.

– Då fick man inte höja nivån, säger Susanne Bjerkegaard Pettersson.

Den 7 juni i år låg vattennivån i Tingstäde träsk på 44,95 meter över havsnivån.

– Det är rätt bra det ligger nära snittkurvan de senaste 20 åren, säger Susanne Bjerkegaard Pettersson.

Snittet de senaste 20 åren ligger på 45.01 meter över havet.

– Det är inte lite vatten i Tingstäde nu, det är ganska normalt för årstiden, Susanne Bjerkegaard Pettersson.

I dag finns ingen möjlighet att spara vattnet från Tingstäde träsk i reservoarer. Även om det skulle finnas möjlighet att spara vattnet så har reningsverket i Tingstäde inte kapacitet för att rena mer vatten.