De bjuder in Migrationsverket till Gotland

För att dela med sig av goda erfarenheter av nyanländas etablering bjuder gotländska organisationer in migrationskommittén till ön.

24 december 2019 18:09

Idéburna organisationer, idrottsrörelsen, näringsliv och bildningssektorn har bjudit hit migrationskommittén.

– Det är människor som tacksamt tagit emot nya människor, och arbetsgivare som har fått navigera genom osäkerheten med tillfälliga uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Det är en stor bredd och det tror vi är värdefullt för oss att få visa upp och för migrationskommittén att ta få del av, säger Benjamin Ulbricht, tjänstledig präst från Svenska kyrkan. 

Kommittén består av 25 personer där 13 är ledamöter från samtliga riksdagspartier. Initiativet vill förmedla de erfarenheter av migration och integration som har gjorts på ön sedan mottagandet hösten 2015. De vill lyfta fram de goda exemplen på nyanländas etablering.   

– Det är onekligen lättare att ta emot i ett samhälle där det finns en infrastruktur, ett väl utbyggt föreningsnät och en närhet mellan det offentliga och civilsamhället. Vi vill inte säga ”så här man ska göra”, utan berätta att det här också är en del av verkligheten, säger Benjamin. 

Idén om att bjuda hit kommittén kom fram i samtal i de organisationer som Benjamin är delaktig i. 

– Vi funderade på hur vår, inte spänningsfria, men ändå rätt så positiva erfarenhet från 2015 när så många kom, kan komma andra till godo. 

Om kommittén tackar ja till inbjudan det blir ett två-dagars besök för att diskutera erfarenheter och perspektiv. Initiativet får även stöd från landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och biskopen.

Så jobbar vi med nyheter