De röjer för säkrare spår och jultrafiken

Drygt sex kilometer järnväg röjs från sly och gräs. Det gör att tågtrafiken kan gå enligt turlistan under rusningstrafiken i jul, även om det kommer stora mängder snö.

24 november 2018 07:42

Hos föreningen Gotlandståget i Dalhem görs det mesta av arbetet ideellt av frivilliga krafter. Att röja de 6,5 kilometrarna räls från Hesselby över Tule station till Roma kungsgård tar lång tid, men är viktigt eftersom sly och torrt fjolårsgräs kan ställa till det för trafiken. Även om det är en museijärnväg är reglerna desamma som för SJ:s banarbete på fastlandet. Gotlandståget har fått hjälp med arbetet av Skogsstyrelsens satsning Naturnära jobb.

– Vi röjer längs banvallen med röjsåg, vissa bitar med klinga för att det varit så grov sly, säger lagbasen Wilhelm Sahlberg.

Det treåriga projektet Naturnära jobb har som mål att få ut långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete, men också att höja deras kompetens.

– De flesta har inte kört röjsåg förut, säger arbetsledaren Martin Sjöberg och pratar med Sajed Hashemi från Afghanistan.

Sajed är elektriker i botten men i projektet har han förutom röjsåg också tagit både A och B-körkort på motorsåg. Han trivs i arbetslaget.

– Det här är roligt och att få träffa svenska kollegor, säger han och menar att det för honom är ett bra sätt att lära sig det svenska språket.

Wilhelm Sahlberg är imponerad över hur snabbt hans arbetslag har lärt sig hantera röjsågarna.

– Alla vill verkligen arbeta och gör sitt bästa, säger han.

Hos föreningen Gotlandståget är tacksamheten stor över hjälpen att förvalta ett stycke kulturarv mellan Dalhem och Roma.

– Det här betyder otroligt mycket för oss brandsäkerhetsmässigt, säger Stefan Krafft och berättar hur viktig röjningen längs spåren är.

För ett par år sedan orsakade ångloket en eldsvåda vid Tule station.

– Vi fick glödläckage från pannan, utan folk som hade koll hade det brunnit av helsike, säger han och berättar att det var just i torrt fjolårsgräs som branden snabbt spred sig.

Efter årets massiva röjning är det meningen att föreningen själva ska hålla efter sly och gräs med hjälp av en specialbyggd slaghacka.

Förutom brandsäkerheten tryggas också jultrafiken, även om det skulle komma stora mängder snö. Då är det viktigt att kunna ploga och få undan snömassorna utan sly och grenar i vägen. Helgen 8 till 9 december körs julmarknadståg och den 29 december tomtetåget med ett par tusen resenärer.

– Det är extrema siffror, säger Stefan Krafft och lovar att eventuell snö tack vare den stora röjningen nu kommer att kunna hållas undan.

Fakta

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb inom gröna näringar.

Satsningen Naturnära jobb är treårig från 2018 till 2020.

Jobben fördelas av länsstyrelsen och målgruppen att sysselsätta är arbetssökande kvinnor och män som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid.

Budgeten ligger klar fram till den 31 december i år, den 12 december fattar riksdagen beslut för 2019.

På Gotland sysselsätts cirka 35 personer inom projektet.

De är fördelade i tre arbetslag, två på södra Gotland och ett på norra ön.

I sommar har de röjt jättebjörnloka och efter torkan stängslat tillfälliga beteshagar med två mil elstängsel.

Efter nyår ska naturreservat i bland annat raukområden röjas.

Källa: Skogsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa