Det här innebär samhällsspridning av smittan

Nio personer har bekräftats smittade av covid-19 på Gotland, varav två eller tre av dem smittats genom samhällsspridning.

26 mars 2020 14:15

Fram tills i går, onsdag, har budet varit att det inte funnits någon samhällsspridning av coronasmittan på Gotland. Men under torsdagen ändrades situationen när Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér berättade att två eller tre personer smittats av covid-19 här på Gotland. I och med det har Gotland nu nått en ny nivå av smittan.

De personer som tidigare bekräftats smittade av covid-19 har insjuknat på annan plats än Gotland, antingen utomlands eller på annan ort i Sverige där samhällsspridning redan bekräftats. Men torsdagens bud var alltså att det nu finns personer på Gotland som har insjuknat som inte varit utanför Gotland och som inte har träffat någon som varit det. Det innebär alltså att det finns en spridd smitta i det gotländska samhället. Därmed måste sjukvården betrakta alla som potentiella smittbärare.

I och med samhällsspridning är risken att smittas större. Därför är det nu än mer viktigt för personer som vistas på Gotland att följa de uppmaningar som Folkhälsomyndigheten och regeringen gett sedan tidigare. Det vill säga tvätta händerna ofta och noggrannt med tvål och vatten, försök undvika att röra vid ansiktet, näsan eller ögonen och håll ett visst avstånd och undvik att ta människor i hand.

Så jobbar vi med nyheter