"Det luktar starkt och sött"

Än så länge är det bara gissningar men tekniska förvaltningen har sina aningar om vad som kan ha förorenat vattnet.

11 april 2016 15:01

– Vi har våra gissningar, berättar Susanne Bjergegaard Pettersson, enhetschef vid tekniska förvaltningens avdelning för vatten och avlopp.

– Vi försöker se vad som finns i området och reda ut vad som kan ha skett.

Susanne Bjergegaard Pettersson vill inte spekulera i vad som kan ha förorenat vattnet, men tror i alla fall att det handlar om någon slags kemisk förorening. Hon säger att det luktar starkt och sött.

– Men någon annan kan ju tycka att det luktar något annat. Det är i alla fall inte en lukt som ska finnas i vattnet, slår hon fast.

Exakt hur många som är drabbade vet hon inte, men sammanlagt har 175 hushåll fått information om situationen och var det finns rent dricksvatten att hämta. Egentligen kan du som bor i området dricka vattnet som finns nu. Det är dock missfärgat vilket beror på att man leder om vattnet från ett annat håll, Tingstäde träsk, och det kan då komma med rost från rören.

– Det är inte så trevligt att dricka men det är inte farligt, uppger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Det misstänkta förorenade vattnet kom från grundvattentäkten i Tingstäde, och ska inte blandas ihop med träsket.

Svaren på vattenanalysen förväntas komma under tisdagen. Rengöring av ledningarna i Tingstäde fortsätter och alla hushåll uppmanas att öppna sina kranar och spola rent. Du som är drabbad av det här, kan hämta dricksvatten på gamla mejeritomten vid väg 148 samt på Gotlandshems parkering.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa