Under en längre tid har Distriktsveterinärerna Gotland undersökt möjligheten att öppna en mottagning även för hästar, utöver den som i dag finns i Roma för smådjur. Redan förra våren fick man klartecken från Jordbruksverket att bedriva en utökad hästvård på Gotland, och sedan dess har ett antal olika lokaler diskuterats och övervägts.

Under tiden har mycket handlat om rekrytering av personal och kompetensutveckling, något som har byggt upp ett starkt team inom hela verksamheten, enligt Ninna Sjö, klinikchef på Distriktsveterinärerna Gotland.

– Kliniken är i första hand ett komplement till vårt huvuduppdrag som fortfarande är att erbjuda vård dygnet runt på en ambulerande nivå, alltså ute i fält hemma hos kunden.

Artikelbild

| Ninna Sjö, klinikchef Distriktsveterinärerna Gotland.

Med en fast plats att ta emot hästar på kan kvaliteten på både planerade och akuta besök höjas.

– Det mesta gör vi redan i dag ute i fält, som hältutredningar och undersökning med mobil röntgen och ultraljud.

Det ger även en ökad service till hästägarna på Gotland, säger Ninna Sjö.

I dag kräver ofta försäkringsbolagen att vissa veterinärbesiktningar, som inför en försäljning, utförs på en klinik.

– Det är egentligen samma saker som vi gör ute på plats på gården, men försäkringsbolagen är i bland stenhårda vilket blir ytterligare en kostnad för en gotländsk hästägare som måste åka till fastlandet för detta.

Ytterligare ett exempel på att Distriktsveterinärernas satsning på Gotland bedöms ligga i tiden, är kundernas efterfrågan när det gäller att ha "sin" ordinarie veterinär samt få kontinuitet och känna trygghet. Med ett bra team och en egen hästklinik kan man bättre möta den, menar Ninna Sjö.

En annan fördel är ökade möjligheter till samarbeten och att kunna utveckla verksamheten med andra olika yrkeskategorier inom området, som hovslagare.

– Oavsett klinik eller inte så är det ofta som patienten behöver remitteras till en klinik på fastlandet om det rör sig om större eller mer komplexa skador. Men en tanke är att också kunna ta hit en stor del av kompetensen och därigenom kunna erbjuda en bättre service för hästägarna.

Med det sagt vill Ninna Sjö understryka att det inte handlar om någon brist på privata aktörer på Gotland.

– Det är bra att det finns fler veterinärer på ön och vi samarbetar mycket, säger hon.

Visbytravet har varit en viktig partner i kliniksatsningen. Runt årsskiftet köpte den ideella föreningen Gotlands travsällskap fastigheten som i åratal inrymt klinikverksamhet i olika omgångar och regi.

– Vi har förvärvat den med en tanke och förhoppning om att hitta en aktör som kan fortsätta driva hästklinik här. Så distriktsveterinärernas satsning känns verkligen som ett steg i rätt riktning, både för travvärlden och resten av Hästgotland, säger Simon Röcklinger, sportchef på Visbytravet.