I höstas fattade regionfullmäktige beslut om att alla partier som är representerade i fullmäktige ska få anställa en politisk sekreterare. Detta trots att regionstyrelsens förvaltning då avrådde från att inrätta tjänsterna, bland annat med hänvisning till finansieringen. Kostnaden för de politiska sekreterarna ligger på totalt 2,4 miljoner kronor per år. Tillsammans motsvarar de fyra heltidstjänster.

En av de som har blivit deltidsanställd, på 20 procent, är Lars Engelbrektsson, ordförande i SD Gotland. Han har tidigare varit negativ till införandet av tjänsterna. P4 Gotland rapporterade på tisdagen om den kritik som han i februari uttryckte gällande uppdragen. Till radion sa han då:

"Jag är helt och hållet emot att vi överhuvudtaget ska ha högre arvoden och politiska sekreterare när man säger att alla nämnder ska skära ner och vi ska spara överallt".

Artikelbild

| Lars Engelbrektsson (SD) har tidigare uttryckt kritik kring politiska sekreterare. Nu är han själv en av dem.

När Helagotland.se når honom under tisdagen menar han att det inte var kritik gentemot själva tjänsten som han nu har tackat ja till. Utan snarare gentemot avlöningen.

– Jag har aldrig varit kritisk till politiska sekreterare egentligen utan jag vänder mig emot att regionen ska spara pengar men samtidigt ökar anslaget för politiska arvoden. Det gäller inte bara politiska sekreterare, säger han.

Du är kritisk till att öka arvoden men samtidigt tar du själv på dig fler uppdrag. Vad tänker du kring det?

– Det handlar inte om pengarna eller vem av oss i partiet som sitter på vilken post. Det handlar om att vi vill få igenom SD:s politik. Det är inte heller bestämt att jag ska sitta som politisk sekreterare hela tiden. Men vi tyckte att det kunde vara bra att jag börjar, säger Lars Engelbrektsson.LÄS ÄVEN:Flitigt anlitade politiker blir politiska sekreterare

Artikelbild

| De politiska sekreterarna erhåller en månadslön på 30 000 kronor för heltidstjänstgöring. För de med en deltidstjänst minskas lönen i motsvarande grad som tjänstgöringsgraden.

Utöver tjänsten som politisk sekreterare kommer han att fortsätta som ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen och tekniska nämnden samt som ersättare i miljö- och byggnämnden. Andra politiker som har blivit anställda som politiska sekreterare och som även har andra förtroendeuppdrag är exempelvis Isabel Enström (MP), Sara Lidqvist (KD) och Brittis Benzler (V).

De politiska sekreterarna erhåller en månadslön på 30 000 kronor för heltidstjänstgöring. För de med en deltidstjänst minskas lönen i motsvarande grad som tjänstgöringsgraden. Hur tjänsterna har fördelats beror på det antal mandat som partierna har. Partier med mer än femton mandat har fått heltider (C och S), partier med sju till fjorton mandat har fått halvtider (M och V) och partier med ett till sex mandat har fått deltider på 20 procent (SD, MP, L, FI, KD).