Vall En farmor med barnbarn i Vall vill ha sänkt hastighet på en del av väg 142 som passerar genom socknen. Farmodern skriver i sitt brev till länsstyrelsen att det är dålig sikt och många stora transporter på 142:an. Det gör det svårt för de många bilar och traktorer som ska ut från fastigheter längs vägen. Snabb och tung trafik gör kvinnan orolig för sina barnbarn och nu önskar hon alltså att hastigheten sänks till 60 km/tim på en längre sträcka än idag. (GA)