Ett 50-tal barn och ungdomar på Gotland har diabetes typ 1 och går på regelbundna kontroller på Visby lasarett. Medelvärdet på blodsockret bland dessa barn har legat långt över rikssnittet.

– 2012 låg vi med råge sämst till i riket, berättar sjuksköterskan Marina Hellberg, som arbetar i barn- och ungdomsdiabetesteamet.

Teamet har sedan dess varit med i ett kvalitetsförbättringsarbete där man bland annat har enats runt nya gemensamma riktlinjer, som sedan har kommunicerats till barn och föräldrar.

HbA1c är ett mått på medelblodsockret de senaste tre månaderna. När projektet startade för tre år sedan hade barnen och ungdomarna i snitt ett HbA1c-värde på 69.

I dag kan man konstatera ett tydligt trendbrott:

Innan sommaren var medelvärdet för alla patienter på kliniken 53. Snubblande nära rikssnittet som ligger på 52.

Patienten märker inte alltid så tydligt att blodsockervärdet ligger högt:

– Man kan känna sig trött och allmänt seg, precis som många andra ungdomar gör. Men har man mycket överblivet socker i blodbanan löper man större risk att i framtiden få komplikationer i de små blodkärlen i till exempel fötter, njurar och ögon, berättar Marina Hellberg.

Att få ungdomarna att tänka på framtiden är en av teamets utmaningar:

– När man är tonåring är man odödlig. Då är det svårt att ta in att man kan förlora synen när man blir gammal för att man ligger lite högt i blodsocker just nu. Det är krävande att alltid ha koll på sitt blodsocker, det krävs kontroller dygnet runt alla dagar på året och sjukdomen går aldrig över. Men jag tycker att barnen och ungdomarna är jätteduktiga och våra siffror tyder också på det, säger Marina Hellberg.