Flytten av biblioteket blev ett misslyckande

Trots protester flyttades biblioteket i Fårösund från skolan till Kustateljén. Efter två år kan man konstatera att antalet lån har rasat och att lokalerna inte fungerar. Nu måste biblioteket hitta en ny lokal.

25 september 2018 07:00

När biblioteken skulle spara pengar kläcktes idén att biblioteket i Fårösund skulle flyttas från Fårösundskolan till Kustateljén i samhällets andra ända. Beslutet klubbades igenom trots Fårösundsbornas protester, för flytten skulle ge en besparing, samtidigt som regionen hoppades kunna skapa något av ett kulturhus när Ungdomsgården, Film på Gotland, Folkhögskolan och biblioteket fanns i samma lokaler.

Leif-Åke Svensson är en trogen besökare på Fårösunds bibliotek. Han fyller en kasse med nya böcker varje vecka, men han har aldrig har trivts i de nya lokalerna. Han visar oss runt i biblioteksrummen som ligger utspridda runt den cafeteria som biblioteket delar med folkhögskolan, ungdomsgården och de andra verksamheterna. Ofta är det så mycket ungdomar här att det inte finns någonstans för biblioteksbesökarna att sitta och någon läsro blir det inte, tycker Leif-Åke:

– När man kommer till biblioteket vill man gärna kunna sitta och läsa i lugn och ro, men det har blivit som en skolmatsal.

Ventilationen bullrar som på ett fartyg och ljuset är så svagt att det är svårt att läsa vad som står på bokryggarna.

– Det här är inget bibliotek. Det är en bokförvaring, summerar Leif-Åke Svensson.

Många stamgäster har valt bort biblioteket i Fårösund.

– När biblioteket låg vid skolan var det alltid en viss genomströmning i lokalerna, men nu är jag oftast ensam med bibliotekarien, säger Leif-Åke Svensson.

Martin Ståhl, som jobbar på ungdomsgården, tycker också att det emellanåt är svårt att samsas om lokalerna. När det är filminspelningar i studion måste ungdomsgården flytta till andra lokaler. Och i det stora rum, som är fritidsgårdens hjärta, står det några bibliotekshyllor.

– Det tar bort ungdomsgårdskänslan, säger Martin Ståhl.

För några veckor sedan skrev Leif-Åke Svensson ett medborgarförslag om att biblioteket borde flyttas tillbaka till skolan. Och arbetet med att hitta nya lokaler till biblioteket i Fårösund har faktiskt redan inletts, berättar Jenny Stenberg, som är tillförordnad chef för folkbiblioteken på Gotland.

Det finns flera skäl till att biblioteket behöver nya lokaler. Jenny Stenberg ser att Fårösundsborna inte har hittat till det nya biblioteket. Statistiken talar sitt tydliga språk. Antalet bibliotekslån i Fårösund har minskat med 70 procent på två år.

– Förskolan och skolan tar sig inte dit och biblioteket ligger inte på en plats där folk passerar naturligt, konstaterar Jenny Stenberg.

Hon håller också med Leif-Åke Svensson om att samlokaliseringen med filmverksamheten, ungdomsgården och folkhögskolan inte fungerar.

– Det är stora lokaler, men det är helt olika verksamheter som inte synkar med varandra, säger Jenny Stenberg.

Till det kommer arbetsmiljöproblem. När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av lokalerna i somras fann man att biblioteket är bullrigt, dåligt upplyst och har dåligt inomhusklimat. Senast vid årsskiftet ska Region Gotland genomföra en lång rad åtgärder.

– Vi måste hitta en ny lokal, konstaterar Jenny Stenberg.

Den här veckan kommer frågan om nya lokaler att tas upp på ett möte.

– Det blir inget beslutande möte, men där kommer man att börja titta på vilka alternativ som finns, säger Jenny Stenberg.

Det finns ingenting sagt om att biblioteket ska flyttas tillbaka till skolan, men Leif-Åke Svensson är glad ändå:

– Det kommer att bli jättebra om de flyttar. Och jag hoppas att de tänker efter innan. Det får inte hamna snett en gång till.

Fårösunds bibliotek

Biblioteket i Fårösund låg tidigare i Fårösundsskolan, där det fungerade som både skolbibliotek och folkbibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade hösten 2015 att biblioteket kulle flyttas från Fårösundsskolan till Kustateljén. Flytten skulle ge en besparing på 148 000 kronor om året.

Året innan flytten, 2015, gjordes 7 549 utlån på Fårösunds bibliotek. 2016 gjordes 3 229 utlån och förra året, 2017, hade antalet lån minskat till 2 252.

Så jobbar vi med nyheter