Förskola i Visby stängs – barnen evakueras

Förskolan Visborgsstaden i Visby kommer att evakueras till hösten. Det är ännu inte klart om förskolan stänger för gott, eller om lokalerna kommer att renoveras.

13 februari 2020 16:38

Anledningen till att förskolan Visborgsstaden i Visby kommer att stänga till hösten är att lokalerna är utdömda och dåligt anpassade för just förskoleverksamhet, något som P4 Gotland var först att rapportera om. 

Enligt Region Gotlands förskolechef Lena Gustavsson behöver lokalerna renoveras om Visborgsstaden ska kunna leva vidare.

– Lokalerna behöver renoveras av flera olika anledningar, bland annat på grund av att det finns ventilationsproblem men även för att lokalerna rent allmänt är slitna och att Visborgsstaden inte är anpassad efter hur förskoleverksamhet ser ut idag, säger hon.

Lena Gustavsson menar dock att det kanske inte är ekonomiskt försvarbart att renovera lokalerna. 

– Det är en fråga för politikerna i nämnden att fatta beslut om, men jag tycker att man ska tänka klokt med de skattemedel vi har. Vi ska ha lokaler som är anpassade för pedagogisk verksamhet, men det ska också finnas en ekonomisk bäring i det då små enheter är kostsamma att organisera. 

När Visborgsstaden stänger till hösten kommer såväl barn som personal att evakueras till andra förskolor i området. 

– Vart förslag är att sätta alla 1-4-åringar på Bullerbyn och Myran, samt att göra en 5-åringsgrupp som kan flytta in i nyrenoverade lokaler som finns på Lyckåkerskolan. Det gör även övergången till förskoleklass tryggare för dem. Vad gäller personalen kommer alla att vara kvar och följa med barnen till de andra förskolorna inom området. 

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg