I november rapporterade Helagotland.se angående Lars Thomssons förslag om att höja arvodena till Gotlands politiker. Han menade att det är svårt att rekrytera nya politiker till de tunga posterna, som ofta kombineras med ett vanligt yrke, med de nuvarande ersättningarna. En faktor till Thomssons förslag var även att de gotländska politikerarvodena släpat efter i tre års tid, och inte längre följer de nationella rekommendationerna.

– Sittande majoritet har flera gånger tagit beslut att inte räkna upp summorna på Gotland, av besparingsskäl, sade Thomsson till GT i november.

BLOGG: "Det är INTE glassigt att vara politiker"

Artikelbild

| Lars Thomsson (C).

På måndagen sammanträdde Region Gotlands arvodeskommitté, där Lars Thomsson sitter med, och han var efter mötet inte helt tillfreds med det beslut till förslag som kommittén lämnar över till budgetberedningen under våren.

– Jag är inte nöjd. Jag trodde att vi skulle hamna i ett enigt beslut och att majoriteten skulle anamma de förslag vi lagt fram, säger han.

Det som majoriteten och oppositionen inte var överens om var bland annat de allmänna politikerarvodena, de som släpat efter i tre år. Oppositionen tyckte att man under de kommande tre åren skulle komma ikapp de nationella rekommendationerna, vilket dock majoriteten röstade ned.

Man voterade även angående ersättningen för att sitta i regionstyrelsens arbetsutskott där dagens ersättning är 8 procent av riksdagsmannaarvodena. Oppositionen föreslog att denna summa skulle höjas till 20 procent, men majoriteten röstade igenom en höjning till 12 procent.

– Jag är väldigt förvånad över att majoriteten inte tar 20 procent. Alla ser ju att ersättningen är fel i förhållande till hur mycket tid ledamötena i RSAU lägger ned. För egen del lägger jag till exempel nog ned 50 procents arbetstid, men får betalt för 25, säger Lars Thomsson.

Det som man däremot var överens om under dagens sammanträde var att införa ett gruppledararvode för de mindre partierna, de som inte sitter med i regionstyrelsen eller dess arbetsutskott. Man var även överens om att höja arvodena till nämndsordförandena, med störst höjning till ordförandena i hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden.

– Anledningen till höjningen är att vi ser att belastningen är väldigt mycket högre än tidigare, samt ett ökande tryck från allmänheten och media, säger Lars Thomsson.

Det förslag som arvodeskommittén tagit fram ska nu hanteras i såväl regionstyrelsen som regionfullmäktige innan ett slutgiltigt beslut om politikerarvodena för 2019 och framåt är fattat.