Försvaret fick bygglov men stoppas av anbudsfel

Fortifikationsverket har nu tillstånd att bygga på Tofta skjutfält sedan regeringen avslagit grannarnas överklagan. Ytterligare ett överklagande hindrar dock att bygget kommer igång.

30 juni 2017 08:00

– Vi har två beslut som överklagats. Bygglovet är klart men när det gäller tilldelningsbeslutet har förvaltningsrätten ännu inte tagit ställning, säger Peter Johansén, försvarsmaktens projektledare INFRA Gotland.

Bygglovet för byggnader på Västerhejde Skjutfältet 1:2 och Stenkumla Lilla Home 1:27, som togs den 7 september i fjol, har flera grannar motsatt sig. Argumenten som framförts är bland annat att boende kommer att störas av buller, att fridlysta växter samt Apollofjärilen hotas och att det finns risk för att grundvattnet påverkas.

Tilldelningsbeslutet gäller upphandlingen som avgör vem som ska få göra jobbet. Det har överklagats för andra gången. Vid första överklagandet ansåg förvaltningsrätten att upphandlingen inte gått rätt till och gav bakläxa. Vid nästa upphandling var det samma parter som lämnade anbud och Skanska fick jobbet men konkurrenten har överklagat igen. I förra vändan tog det förvaltningsrätten 14 dagar att ta ett beslut, men nu har det gått flera månader.

– Förvaltningsrättens nya beslut kan sedan överklagas ytterligare en nivå, säger Peter Johansén som ändå hoppas att komma igång med bygget i oktober.

I väntan på förvaltningsrättens beslut om anbudsförfarandet gått rätt till, kommer förbandet att ha temporära byggnader att använda.

Bygglov för dessa överklagades aldrig och har vunnit laga kraft. Modulerna som tidigare stått vid Säveskolan i Visby, har flyttats till skjutfältet och den 19 september ska lokalerna vara inflyttningsklara.

 

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds