Problematiken kring vems ansvar det är att rensa upp på de gotländska stränderna verkar fortsätta. Gunnar Bendelin, som är engagerad i ett flertal föreningar i Östergarn, menar att Region Gotland borde ta ett större ansvar för att bibehålla attraktiva badplatser på ön enligt den badplatspolicy man antagit.

– Vi har redan gjort städningar av Sandviken i Östergarn i år som vi har fått bekosta privat. Det är självklart att vi tycker att regionen ska ta ansvar, säger Gunnar Bendelin.

Region Gotland har tidigare lagt fram en ny badplatsstrategi som innebär att man främst avser att städa de stränder som ägs av Region Gotland. I Sandviken äger regionen en liten del av stranden, Gunnar Bendelin anser därför att en upphandling om ansvaret bör ske.

Artikelbild

| Tommy Gardell från tekniska nämnden menar att det ofta är bra att ansvaret ligger hos företagare och föreningar.

– Jag har bett att regionen ska ta kontakt med oss och skapa en uppgörelse. Har man ett strandområde på det sättet, där det inte bara är deras strand utan även samfälligheters och andra markägares, så tycker jag man ska samlas och komma överens om hur man ska sköta stranden.

Tommy Gardell, ordförande i tekniska nämnden, menar däremot att man i år, till skillnad från tidigare år, haft en dialog kring de berörda stränder där underhållet dragits in och fått dialogerna redovisade.

– En del tror att det kommer att fungera och en del tycker det är dåligt och att vi kliver ur vårt ansvar. Vi har fattat beslutet att vi inte längre kan ansvara för alla stränder, hur det sen ser ut på de här stränderna vet jag inte, säger Tommy Gardell.

Åsikterna verkar minst sagt gå i sär. I Sandviken har det även i år varit mycket släke på stranden och därför har man valt att med ideella krafter rensa stranden, trots att inga pengar för arbetet utlovats.

Artikelbild

| Gunnar Bendelin vill att regionen tar ett större ansvar för renhållningen av öns badstränder.

– Det har varit skräpigt, hade vi inte vidtagit åtgärder så påverkas besöksfrekvensen väldigt mycket och även näringsidkarnas verksamhet i området. Vi har ingen garanti för ersättning, men kände att vi måste göra det, säger Gunnar Bendelin.

För att förebygga den nyckfullhet som finns kring ansvaret arbetar nu Östergarnsborna på att skapa en förening, med utgångspunkt i en mer beständig lösning av problemet. Ideella föreningar kan söka ett så kallat LOVA-bidrag, som är en del i att förbättra havsmiljön i Östersjön. Bidraget innebär att Länsstyrelsen finansierar 50 procent av kostnaderna för renhållningsarbetet.