Fortsatt stort patienttapp för Unicare

Under året har Unicare/Hansahälsan förlorat över 1 000 patienter. Telefontillgängligheten är fortfarande undermålig och den nya chefen har stora utmaningar framför sig.

28 december 2018 07:30

GA har tidigare rapporterat om Unicares utmaningar, bland annat med den bristande telefontillgängligheten och patienter som lämnat. Mellan februari och maj tappade Unicare 500 patienter, och trenden har fortsatt resten av året. Från januari till november har Unicare förlorat nästan 1 200 listade patienter. Den 10 december tillträdde Viktoria Storm som verksamhetschef för Unicare på Gotland. Hon kommer närmast från Hemse vårdcentral, där hon var chef. Unicare har en vårdcentral i Visby och sedan 2017 driver de även vårdcentralen i Klintehamn. Det är den sistnämnda som står för det största patienttappet, tror Viktoria Storm.

– Vi har haft svårt att bemanna och kunna leverera vård i Klintehamn. I Hemse fick vi en jättetillströmning av patienter och många av dem kom från Klintehamn. Bristande tillgänglighet är ett av de största skälen till att patienter byter vårdcentral, säger hon.

För varje patient får vårdcentralen i snitt 1 500 kronor. Årets tapp innebär en förlust på omkring 1,8 miljoner kronor.

– Mindre pengar in innebär mindre pengar till verksamheten och en stramare kostym. Inför 2019 får vi titta på vad detta innebär, men jag tänker att vi ska öka listningsantalet genom att kunna erbjuda bra tillgänglighet. Det blir ett av mina första uppdrag, säger Viktoria Storm.

Läkarna delar sin tid mellan vårdcentralen i Visby och Klintehamn. Rekryteringen är fortsatt svår.

– Vi skulle behöva två heltidsläkare till. Vi har intervjuat några intresserade och jag har gott hopp om att under våren kunna rekrytera någon mer, säger Viktoria Storm.

Unicare har uppfyllt vårdgarantin gällande hur många som fått träffa en läkare inom sju dagar varje månad, men med telefontillgängligheten är det värre. Inte under någon månad ett år tillbaka uppfylls vårdgarantin att få kontakt med vårdcentralen samma dag.

– Jag förstår att man lämnar om vi inte levererar. Nu måste vi följa upp och inventera behoven och komma på en lösning för hur vi kan få bra och nära vård, säger Viktoria Storm.

För att öka tillgängligheten har båda vårdcentralerna börjat med drop in och utökat öppettiderna, där patienter med nytillkomna eller akuta besvär får hjälp. För några månader sedan införde Unicare en digital tjänst för bland annat tidsbokning och sjuksköterske- eller läkarsamtal.

– Det är för tidigt för att säga om det gett någon effekt. Men drop in-mottagningen har varit uppskattad av våra patienter, säger Viktoria Storm.

Vårdcentralen i Klintehamn tog Unicare över från Region Gotland. I avtalet står att vårdcentralen ska hålla öppet helgfria vardagar. Det finns också krav på bemanning, nämligen att det minst ska finnas en specialistläkare, en läkare under utbildning, två distriktssköterskor eller sjuksköterskor och en undersköterska. I september skickade Unicare in en begäran till regionen om att få ändra öppettider och bemanning i Klintehamn. De vill få tillstånd att hålla stängt på fredagar och minska personalstyrkan till en specialistläkare, en distriktssköterska/sjuksköterska och en undersköterska. Ärendet ska fortfarande vidare till politiken.

– Jag har inte satt mig in i om det är en bra lösning än. Vi måste titta mer på vilka behov patienterna i Klintehamn har, säger Viktoria Storm.

Trots de utmaningar som Viktoria Storm får ärva är hon optimistisk inför framtiden.

– I grunden är det en bra verksamhet och jag ser det som en utmaning att göra det till det bättre. Det är en så bra grupp och bra medarbetare och jag har gott hopp om att vi kan lyckas, säger hon.

Unicare

Unicare har vårdcentraler i Visby och Klintehamn. Vårdcentralen i Klintehamn tog bolaget över från Region Gotland år 2017.

I januari i år hade Unicare 10 882 listade patienter. I november var antalet 9 658.

Individersättningen för privata vårdcentraler är drygt 1 500 kronor per listningspoäng.

Källa: Region Gotland, Unicare

Så jobbar vi med nyheter
Cecilia Thomsson