Söndagens satellitbild visar ett mycket stort område av cyanobakterier sydöst om Gotland, mittemellan Gotland och Polen. På måndagen var vädret för mulet för att bilderna skulle kunna avslöja hur ytansamlingen rört sig och tisdagens bilder blir inte klara förrän under tisdagskvällen.

Se senaste satellitbilderna på SMHI:s webbplats>>

– Algblomningen har påverkats av den helt osannolika starten på sommaren som började redan i maj. Säsongsmässigt så ligger det betydligt tidigare än vad det brukar göra. I normalläget så ser vi inte särskilt mycket i de svenska vattnen förrän efter midsommar eller i början av juli, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Artikelbild

| Algblomning i Östersjön.

För att det ska bildas omfattande blomningar behöver vattentemperaturen vara över 17 grader, vilket det varit i ytvattnet en längre tid nu. Det krävs också näring i form av fosfater.

På fastlandet har algerna nått kusten, om än i mindre mänger, berättar Jörgen Öberg.

– Om vädret fortätter så här framöver så kan det säkert bli mer.

Om och när algerna når Gotland är svårt att sia om.

– Det kan de ju säkert göra, men inte i någon större omfattning de närmaste dagarna skulle jag tro. Men vi kan inte se på detaljnivå, på enskilda vikar eller så, så det är inte omöjligt att det kommer in mindre mängder någonstans. Vad som ligger en vecka framåt är svårt att säga.

Att algblomningen är tidig innebär inte att den sedan är över för säsongen, enligt Jörgen Öberg. Så länge vattnet är tillräckligt varmt och det finns näring till bakterierna så kan blomningen fortsätta. Men algerna förbrukar också näring och sker det i tillräckligt stor utsträckning kan fosfaterna, som algerna livnär sig på, ta slut och algblomningen sluta tidigare än normalt.