Gotlandsbåten har svarat ARN

Om två månader kan ARN komma att pröva ärendet mellan Gotlandsbåten och KO.

4 februari 2015 10:44

Det har varit många turer mellan Konsumentombudsmannen (KO) och Gotlandsbåten (GB). Senast var det KO som svarade det gotländska bolaget. Men 29 januari skickade Gotlandsbåten in sitt svar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och de står fast vid samma ståndpunkt som tidigare. Gotlandsbåten menar att KO inte borde kunna gå vidare med en grupptalan mot bolaget, och att kunder som eventuellt berörs enbart bör vara de som kommit in med klagomål inom angiven tid.

"För att göra gällande krav enligt förordningen ska passageraren ha framställt klagomål till redaren inom två månader. ARN:s eventuella prövning av passagerares rättigheter enligt förordningen 1177/2010 kan därmed endast omfatta sådan passagerare som inom angiven tid framfört klagomål till bolaget", skriver Gotlandsbåtens advokat till ARN.

KO menar att Gotlandsbåten genom en tidningsannons visat att det varit jämförbara villkor mellan Destination Gotland och Gotlandsbåten. I sitt senaste yttrande skrev KO bland annat att bolaget borde ha gjort mer för sina resenärer.

Gotlandsbåtens advokat skriver:

"KO menar att det framgår att det endast skiljer fem kronor mellan de båda bolagens priser. Gotlandsbåten vidhåller att skillnanden i priser mellan bolagens biljetter är väsentligt högre. Den aktuella annonsen kan inte läsas ur sitt sammanhang, utan kännedom om de närmare omständigheterna för annonseringen".

ARN ska nu diskutera när man ska pröva ärendet. Elin Nilsson, handläggare vid ARN, uppger att det lär ta över två månader innan ärendet tas upp på ett sammanträde.

Klicka här för att se Gotlandsbåtens senaste svar.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid