Gotländsk bildsten har rasat omkull

En av öns bildstenar har rasat omkull. Den återfinns i Hejnum och är en av få som ännu står på ursprunglig plats i den gotländska naturen.

21 november 2018 11:06

Bildstenen har i Riksantikvarieämbetets Fornsök beteckningen Hejnum 55:1 och har den karaktäristiska formen, den har däremot inget synligt motiv. Den uppges luta kraftigt åt nordväst och vara stöttad av några odlingsstenar.

Hejnumstenen är en av endast cirka tio som ännu står på sin ursprungliga plats utomhus, sedan tillkommer de som flyttats och är infogade i exempelvis kyrkväggar/golv.

De båda (varav en cirka fyra meter hög) vid Änges i Buttle och Bro stainkällingar tillhör de mera kända utomhusplacerade, merparten av de gotländska bildstenarna återfinns numera annars på museum.

Länsstyrelsen har varit på plats och inspekterat den fallna och kommer nu att ta reda på bildstenens skick och sedan besluta om de åtgärder som behöver vidtas.

– Det vi brukar göra är att räta dem om de lutar. Vad jag förstod efter tillsynen är att den inte är skadad men låg ner. Den stod lite knasigt intill ett dike så det är bra om den stagas om, säger Daniel Langhammer, kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Han uppskattar antalet som står kvar på originalplats till endast omkring tio. Och trots att de utsätts för väder och vind har man bedömt att de ska stå kvar.

– Vi har så många inplockade så det är lite trevligt om vi har några kvar i terrängen i sitt ursprungliga sammanhang. Men de kräver återkommande åtgärder och det får kosta den slanten att ha några kvar i sitt naturliga läge, menar Daniel Langhammer.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill