Gotländska patienter nöjda med väntetiden

Gotlänningarna tillhör de mest nöjda patienterna i landet vad gäller väntetiden till vårdcentralerna och lasarettet.

8 mars 2018 11:00

Det är den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern (avseende 2017) som nu föreligger. Den visar att gotlänningarna i större utsträckning än genomsnittet i landet anser att väntetiderna är rimliga.

Vad gäller väntetiden till sjukhusvård ligger Gotland i topp jämfört med landets andra landsting.

Här är 53,8 procent nöjda medan rikssiffran är 39,4. Vad gäller den upplevda rimliga väntetiden vid vårdcentral kommer Gotland på en fjärdeplats med 69,7 procent. Rikssiffran här är 60,9.

Vad gäller god tillgång till sjukhusvård kommer Gotland på fjärde plats med 82,7 procent mot rikssiffran 77,6. Upplevd god telefontillgänglighet till 1177 placerar Gotland i topp med 88,2 procent mot rikets 71,7.

– Med hjälp av befolkningsundersökningen får vi en bild av hur hälso- och sjukvården uppfattas av gotlänningarna. Rapporten ger oss värdefull kunskap om behovet av fortsatta aktiviteter och utvecklngsområden avseende våra olika verksamheter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i riket uppfattar hälso- och sjukvården. Barometern har utvecklats från den tidigare Vårdbarometern. Ett flertal metodmässiga förändringar har medfört att resultatjämförelser med tidigare års resultat därför inte genomförs.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill

Ämnen du kan följa