Här är brandmännens nya vapen på landsbygden

Räddningstjänsten på Gotland utökar sin fordonspark med två bilar av en helt ny sort. "Kommer förenkla mycket".

17 augusti 1916 11:48

De nya bilarna kallas FIP-fordon (första insatsperson) och används i dag av många deltidsbrandkårer på fastlandet. Det nya med den här typen av bil är att deltidsbrandmän som vistas långt från sin station på landet ska kunna ha med sig bilen under sin beredskapstid och snabbt kunna ta bilen och bli första person på plats vid olyckor och bränder.

– Han som kör den här bilen kommer inte behöva ta sig till brandstationen först utan kan istället åka direkt till platsen där det har hänt något, och det gör att han också kan leva ett mer rörligt liv och inte alltid befinna sig inom fem minuter från stationen, berättar Henrik Johansson, brandmästare.

Till att börja med är det deltidsbrandkårerna i Klinte och Hemse som ska få varsin bil.

– Vi har haft svårt att hålla beredskapen på just de orterna, så det här är ett sätt att se till att det finns en godtagbar beredskap, säger Henrik Johansson.

Han menar att folks alltmer rörliga liv har gjort att den här typen av fordon blivit viktigare.

– Det finns en bemanningsproblematik på landsbygden. Det är svårt att få folk att söka och bli deltidsbrandmän, men sedan har också samhället på landsbygden ändrats mycket de senaste 20 åren. Är man till exempel snickare i Hemse kan man ju ha jobbet på Fårö. Många yrken har blivit så rörliga, och man befinner sig inte alltid hemma i socknen hela dagen.

De nya FIP-bilarna ska ha enklare släcknings- och sjukvårdssutrustning för den som är först på plats. De är inte en total räddning, men är ett stort stöd i bemanningsfrågan, menar Henrik Johansson.

– Många orter har det här och det har funkat bra, så det kommer nog att förenkla arbetet mycket för oss.

Bilarna kommer att stripas upp med texten "första insatsperson" för att folk som larmat vid en olycka ska förstå att mer hjälp kommer.

– Det är viktigt att de som bor på de här orterna får veta att det först kan komma en liten ensam röd bil, men att också resten av styrkan är på väg, säger Henrik Johansson.

Varje FIP-bil kostar med utrustning uppemot 350 000 kronor, och enligt Henrik Johansson är det betydligt billigare än det skulle varit att köpa en "färdig" FIP-bil från de som tillverkar sådana. Region Gotland har istället köpt in två fyrhjulsdrivna bilar där man upphandlat utrustningen steg för steg för att hålla nere priset.

– Problemet är att det blir så dyrt att köpa en färdig bil, så vi har gjort en egen variant kan man säga, säger Henrik Johansson.

Inom en månad ska de två nya bilarna tas i bruk.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson