Här är nya stridsgruppens (tillfälliga) lokaler på Tofta

Sedan en tid tillbaka står den nya stridsgruppens temporära lokaler på plats på Tofta skjutfält, och i september ska de vara helt färdigställda. "Vi hade tur, de här lokalerna blev lediga precis när vi behövde dem", säger Peter Johansén på Försvarsmakten.

20 april 2017 06:03

De temporära lokaler som kommer att nyttjas av Stridsgrupp Gotland tills dess de "riktiga" faciliteterna är färdiga står sedan en tid tillbaka på plats på Tofta skjutfält. Ännu återstår en hel del arbete invändigt för att de ska bli användbara, men Peter Johansén på Försvarsmaktens lokalplaneringsenhet säger att allt kommer att vara klart i september.

– Den 19 september 2017 ska alla temporära delar vara klara. Anledningen till att det är just det datumet som gäller är att det var då som stridsgruppen ursprungligen skulle vara igång, säger han.

I höstas meddelade dock överbefälhavare Micael Bydén att den nyrekryterade stridsgruppen kommer att finnas på plats på Gotland redan den 1 juli i år på grund av det säkerhetspolitiska läget.

I de temporära byggnaderna som just nu håller på att färdigställas på Tofta skjutfält kommer det att finnas bland annat kontor, matsalsfunktion, gymnastiksal, stridsvagnsgarage och vapenkasuner. De delar som kommer att fungera som kontor, matsal och hygienutrymmen består av ett 100-tal barackmoduler som haft en annan funktion på Gotland tills alldeles nyligen.

– Vi hade tur, de här barackerna stod vid Wisbygymnasiet och blev lediga precis när vi behövde dem. Det är en jättebra lösning.

När det gäller de permanenta byggnaderna kommer dessa att färdigställas etappvis, och från Försvarsmaktens sida räknar man med att allt står helt klart kring 2020-2021.

– Vi har ju just nu förseningar på etapp 1, eftersom det har överklagats. Vi hoppas kunna starta tilldelningen i april, för att sedan få igång själva bygget i mitten av maj, säger Peter Johansén.

Vad är det som ingår i etapp 1?

– Det är bland annat all infrastruktur, drivmedelsanläggningen, repövningsområdet samt en del annat.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg