Här kan det byggas nytt i hamnen

Med mer publika ytor, kontor och uteserveringar ska hamnen i Visby bli mer attraktiv. "Det ska vara en plats där människor kan vistas".

10 november 2016 19:05

Just nu pågår en utredning för att identifiera hur hamnområdet i Visby kan utvecklas. Utredningen som tas fram av Region Gotland, beräknas vara klar någon gång efter årsskiftet.

– Vi vet att hamnområdet är väldigt attraktivt att utveckla och att det har potential att användas bättre, säger stadsarkitekten Christian Hegardt.

LÄS MER: Payex vill bygga nytt i Visby hamn

Det är området innanför silon och bort mot Skeppsbron samt ytorna mellan de befintliga magasinen i hamnen som man nu tittar på.

Även Holmen kan göras mer attraktiv och tillgänglig för allmänheten.

– Det ska vara en plats där människor kan vistas. Vi vill inte ha en hamn som sluter sig och där allmänheten inte har tillträde, säger Anders Lindholm, exploateringsstrateg på Region Gotland.

Tidigare har det funnits intresse för att bygga bostäder i hamnområdet men på grund av bullret från hamnverksamheten så är det inte möjligt. Däremot kan publika lokaler, restaurager och butiker bli aktuellt att bygga.

När det gäller den gamla silon så kommer den att få vara kvar.

LÄS MER: Utredning ska visa om hamnen kan bebyggas

– Det finns ett bevarandevärde i industribebyggelsen på Holmen, och den "ruffa" hamnmiljön har kvaliteter att värna om, säger Christian Hegardt.

Men de byggnader som ska tillkomma kan, enligt Christian Hegardt, gärna få vara mer moderna liksom Wisby strand och Almedalsbiblioteket.

Om allt går enligt planerna kan detaljplanearbetet starta under våren 2017 och nästa fas som innefattar själva byggstarten beräknas till tidigast 2019.

I dag är stora delar av området parkeringar och för att lösa parkeringsfrågan om dessa bebyggs tittar man på olika lösningar. En idé kan vara externa parkeringar med bussar som går i skytteltrafik under begränsade perioder, som exempelvis under Almedalsveckan.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth