Hård kritik mot räddningstjänsten "Ett gigantiskt problem"

Gotländska företag och organisationer är allvarligt oroade över hur räddningstjänsten kan se ut i framtiden. "Värsta scenariot är att brandmännen slutar".

17 oktober 2016 18:05

Samtliga gotländska utvecklingsbolag har tillsammans med Klintetraktens framtid, Hela Sverige ska leva Gotland och Brandmännens riksförbund Gotland, gjort en skrivelse till Tekniska nämnden där man listar en rad synpunkter på det förslag om organisationsförändring inom räddningstjänsten som nämnden ska besluta om den 19 oktober.

– Vi tycker det finns så många brister i förslaget att det inte skall tas något beslut nu utan att det bör återremitteras och att man från förvaltningen tar ett omtag med hänsyn till landsbygden och konsekvenserna för alla boende utanför Visby, säger Kristina Olsson, ordförande i Gubis (de gotländska utvecklingsbolagen i samverkan) och i Viruddens utvecklingsbolag AB.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR>>

Kristina Olsson förklarar att gruppen är orolig för att förändringen kommer att drabba landsbygden negativt.

– En del i förslaget är bra, men vi ser en risk i att landsbygden blir mer beroende av frivilliga och att det blir färre brandmän på stationerna.

Flera av stationerna på landsbygden har länge haft svårt att rekrytera ny personal. I det nya förslaget försöker man lösa det genom att stationer samarbetar mer och att de som inte måste åka på ett larm kan rycka ut som extra resurs, om de har möjlighet.

LÄS ÄVEN: Räddningstjänstens koordinator säger ifrån

– Man har inte lyckats med rekryteringsprocessen och nu anpassar man organisationen efter hur det ser ut i dag, vilket får till följd att det inte kommer bli lättare att rekrytera i framtiden, säger Kristina Olsson.

Gruppen anser också att förslaget är dåligt förankrat i verksamheten, vilket de tycker är väldigt allvarligt.

– Det finns en uppenbar risk att brandmännen runt om på Gotland tröttnar. De tycker inte att de blir lyssnade på och att man flyttar resurser från landsbygden till stan. Det värsta scenariot är att brandmännen slutar och då har vi ett gigantiskt problem, säger Kristina Olsson.

Att nämnden ska besluta om organisationsförändringen först och sedan ta fram en handlingsplan är också något de opponerarar sig emot.

– Sedan ska de göra en handlingsplan och därefter en konsekvensanalys. För oss låter det helt avigt!

Skrivelsen är undertecknad av Jan Larsson, ordförande i Heligholm utveckling AB, Allan Båtelsson, Knutpunkt Hemse AB, Kristina Olsson, Virudden utveckling AB, Gunnar Bendelin, Nygarn utveckling AB, Niklas Larsson, Lädubro utveckling AB, Lars Gahström, Slite utveckling AB, Kerstin Kalström, Fårö utveckling AB, Jacob Ahlin, Klitetraktens framtid, Bengt Wickman, Hela Sverige ska leva och Anders Broberg, Brandmännens riksförbund.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin