Hård kritik mot SOS

Trots att ett larm hade högsta prioritet beordrade SOS Alarm en ambulans från Visby att köra till Storsudret – när helikoptern fanns tillgänglig.

11 februari 2019 08:39

Händelsen inträffade den 27 december. Larmet gällde en person vars tillstånd bedömdes som livshotande. Lyckligtvis upptäckte ambulanspersonalen själva att helikoptern fanns tillgänglig, men att fel insats påbörjades försenade helikopterns insats.

GA har granskat avvikelser som Falck Ambulans rapporterat för fyra veckor i slutet av december och början av januari. Misstaget att skicka bil i stället för helikopter är inte det enda allvarliga felet.

Den 7 januari dirigerade SOS Alarm en ambulans till norra Gotland för att hämta en patient. När bilen var framme upptäcktes att patienten redan en timme tidigare förts till lasarettet av en annan ambulans. Misstaget innebar att ambulanshelikoptern stod utan besättning under tiden. Det finns ytterligare ett exempel där fel ambulans skickats ut, vilket ställt helikoptern utan besättning.

Ett fall var mindre allvarligt, men tog ändå resurser i anspråk. En man på östra Gotland hade skurit sig i handen. SOS Alarm beordrade ut ambulans, trots att mannen kunde ha tagit sig till lasarettet själv.

– Sådana uppdrag ska vi inte ta. Resurserna måste användas på rätt sätt, säger Cecilia Gustafsson som är verksamhetschef vid Falck Ambulans på Gotland.

Det finns ytterligare några avvikelserapporter för perioden. I kommentarerna frågar sig rapportören ofta om felen beror på underbemanning hos SOS Alarm, hög arbetsbelastning eller om larmcentralen har bristande kännedom om resurserna på ön.

– Samarbetet med SOS Alarm fungerar inte särskilt bra. Det finns till och med ett mörkertal, eftersom vi inte skriver rapporter på allt, säger Cecilia Gustafsson.

Även Region Gotland riktar kritik mot SOS Alarm.

– Det är tråkigt med avvikelser. Jag tycker att SOS Alarm tar tag i de problem som påpekas, men det kommer ändå nya, säger beställarchefen Rolf Forsman.

Han tycker att SOS Alarm blivit bättre på några punkter. Väntan på att operatörerna ska svara har kortats, och det är oftare en sjuksköterska som svarar och prioriterar. Men när det gäller att dirigera ambulanserna brister det ännu.

– Vi har ändå gått igenom våra instruktioner med dem och gjort flera förenklingar så att det blir klart och tydligt vad som gäller, säger Rolf Forsman.

Vid SOS Alarms central i Stockholm, som ansvarar för dirigeringen av ambulanser på Gotland, arbetar 25 personer med att dirigera ambulanser. Susanne Lundholm är platschef.

– Det är viktigt att vi får in avvikelserapporter, de behövs i vårt förbättringsarbete, säger hon och tillägger:

– Vi hade hög personalomsättning tidigare, men trenden har vänt. Vi är inte heller underbemannade. Vårt kvalitetsarbete består till största delen av utbildning av personalen. Alla dirigenter ska kunna klara av Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino