Hela listan: Så många bor i din socken

I 39 av Gotlands 92 socknar ökade befolkningen under 2014. Största folkökningen hade Visby.

10 mars 2015 16:31

Som Helagotland.se tidigare rapporterat ökade befolkningen på Gotland under 2014 till sammanlagt 57 255 personer. Det är en ökning med 94 personer jämfört med året innan. Men i vilka av Gotlands socknar ökade och minskade befolkningen mest? Sammanlagt ökade befolkningen i 39 av öns 92 socknar. Den allra största ökningen stod Visby för där folkmängden ökade med 191 personer, vilket gör att det numera bor 23 880 i staden. Den största procentuella folkökningen under 2014 stod Näs för, där folkmängden ökade med 8,8 procent.

Värda att nämna för sina befolkningsmässiga förändringar under 2014 är även Bro (ökade med 27 personer), Lärbro (+21) och Väskinde (+18).

Störst folkminskning under 2014 hade Bunge som tappade 34 personer. Procentuellt minskade Anga och Mästerby mest, där befolkningsmängden minskade med 7,5 procent.

Sundre är fortsatt Gotlands minsta socken rent befolkningsmässigt. Där bodde vid årsskiftet 24 personer, vilket var en minskning med en person jämfört med året innan. Näst största socknen efter Visby är Västerhejde, där 2 306 personer bor. Där ökade befolkningen med 10 personer under förra året.

Socken Folkmängd 2014 Folkökning, antal

Visby 23880 191

Othem 1765 -19

Boge 259 7

Fårö 498 -6

Bunge 886 -34

Rute 301 -7

Fleringe 74 2

Hall 52 -3

Hangvar 356 3

Lärbro 963 21

Hellvi 183 -3

Bäl 114 -4

Hejnum 106 -5

Tingstäde 372 -4

Stenkyrka 505 -5

Lummelunda 447 -5

Martebo 174 4

Väskinde 1501 18

Bro 389 27

Lokrum 272 7

Fole 427 10

Ekeby 298 -10

Källunge 196 -6

Vallstena 252 -8

Gothem 381 15

Hörsne med Bara 276 -9

Norrlanda 106 4

Ganthem 108 1

Dalhem 485 4

Barlingbo 265 -14

Endre 348 -5

Hejdeby 159 -5

Follingbo 446 0

Akebäck 81 0

Roma 936 0

Björke 470 -10

Viklau 124 4

Halla 241 5

Sjonhem 195 6

Vänge 390 13

Guldrupe 108 2

Buttle 90 -7

Ala 125 1

Kräklingbo 202 6

Anga 98 -8

Gammelgarn 187 -2

Östergarn 347 13

Västerhejde 2306 10

Träkumla 326 17

Vall 263 -8

Atlingbo 128 -5

Hogrän 228 -7

Stenkumla 526 10

Tofta 508 -3

Eskelhem 729 -14

Västergarn 169 -3

Sanda 677 2

Mästerby 181 -13

Väte 339 -5

Hejde 235 -6

Klinte 1540 1

Fröjel 358 14

Eksta 259 -7

Sproge 117 -6

Ardre 314 -3

Alskog 117 -4

Garde 182 -12

Etelhem 289 -5

Lye 196 -2

Lau 227 15

När 413 1

Burs 329 0

Stånga 491 2

Lojsta 103 -5

Linde 168 1

Hemse 1669 -30

Rone 418 -19

Alva 233 -3

Fardhem 154 -5

Gerum 64 5

Levide 364 1

Silte 121 -1

Hablingbo 247 1

Havdhem 446 -16

Eke 63 0

Grötlingbo 222 1

Näs 174 14

Fide 118 1

Öja 479 -6

Hamra 107 7

Vamlingbo 193 -8

Sundre 24 -1

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg