”Helikopterbasen är oerhört viktig”

Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen har fått nog. Nu kräver de att infrastrukturminister Tomas Eneroth löser helikoptersituationen på Sjöfartsverket.

27 december 2017 05:15

För snart två veckor sedan beslutades det att flytta räddningshelikoptern som varit stationerad på Gotland. Visbybasen ska finnas kvar, men obemannad.

– Just nu har vi inte den beredskapsgrad som vi strävar efter, något som vi naturligtvis inte är nöjda med, sade Sjöfartsverkets Eva Nordström.

Nu har tre tunga sjöfartsaktörer fått nog och skriver i ett brev till infrastrukturministern att man är djupt oroade över Sjöfartsverkets ekonomiska situation och de konsekvenser som det för med sig.

– Gotland har ur ett sjöräddningsperspektiv ett mycket viktigt läge mitt i Östersjön där många fartyg trafikerar, både svenska och internationella. Vid räddningsinsatser kan det handla om livsavgörande minuter att hinna fram, särskilt om det är mitt i vintern, säger Jonas Forslind, informationsansvarig på Seko sjöfolk och lägger till:

– En bemannad helikopterstation på Gotland är därför oerhört viktig för att kunna rädda liv.

I brevet, som är undertecknat av Rikard Engström, vd på Svensk sjöfart, Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk och Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen, skriver man bland annat:

”Vi vill att regeringen agerar för att situationen ska kunna lösas på ett ekonomiskt och praktiskt rimligt sätt innan det får konsekvenser i form av trafikstörningar eller att allvarliga eller livshotande tillbud inträffar.”

Vidare anser parterna att läget ställdes på sin spets när Sjöfartsverket drog bort helikopterverksamheten som varit stationerad på Gotland.

”Situationen är högst bekymmersam för handelssjöfarten, dels ur perspektivet som hjälpande, men också ur perspektivet att man kan behöva hjälp av den verksamhet som man de facto betalar för via Sjöfartsverkets avgifter.”

Räddningschefen på Gotland, Dick Svennefelt, har även han betonat vikten av en bemannad helikopterstation på ön. Nyligen sade han till GT:

– Räddningshelikoptern har en väldigt viktig roll här ute på Gotland, och vi har haft den som livlina länge.

Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen menar att temporära lösningar på ett permanent problem inte duger och att det finns all anledning att se över möjligheten att bedriva helikopterverksamhet på ett effektivare sätt, såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Antingen inom Sjöfartsverket eller under annan huvudman.

Det behövs också, enligt parterna, en större tydlighet i vad helikoptrarna ska användas till och hur de ska finansieras.

Så jobbar vi med nyheter
Johan Kurelid