Hemtjänsten kan få släcka bränder

Under en stor brandkonferens i Visby kommer politiker och tjänstemän att diskutera kring framtidens räddningstjänst.

18 maj 2015 16:23

Under 19-21 maj hålls brandkonferensen, Brand2015, på Wisby Strand. Den lockar runt 380 deltagare och konferensen riktar sig i första hand till räddningschefer eller politiker.

– Det är tredje året som vi har det här upplägget där politiker också är med, berättar Kristian Hansson, projektledare för brandkonferensen.

En av frågorna som kommer att diskuteras är räddningstjänstens rekryteringsproblem. Under fjolåret blev läget till exempel så pass akut i Hemse och Slite att Region Gotland tvingades skjuta till mer pengar för att klara kraven för räddningstjänsten.

– För att kunna ha en bra beredskap var vi tvungna att ha några heltidsbrandmän i Hemse och Slite. Då tillfördes det medel på nästan sex miljoner kronor, fast vi hade bett om åtta miljoner kronor, berättar Peter Schöön, brandmästare på Gotland och lokal samordnare för konferensen.

– Det är inte bara ett problem på Gotland. Här finns till exempel arbetstillfällena i Visby och då blir det svårt att upprätthålla bemanningen på landsbygden.

För att vara aktuell att arbeta som deltidsbrandman får man högst bo fem till sju minuter från brandstationen. Dessutom har snittet för antalet år man arbetar som deltidsbrandman minskat rejält, till att nu vara tre år. På konferensen kommer man därför att diskutera hur framtidens samverkan kan komma att se ut.

– Polisen på Gotland har hjärtstartare i vissa bilar och räddningstjänsten är på väg åt samma håll, till exempel skulle hemtjänstpersonal kunna ha brandsläckare med sig. De kan kanske göra den första insatsen när branden är liten eller spärra av vägen när det skett en olycka, så att det inte sker fler, menar Peter Schöön.

Här kan du läsa mer om Brand2015.

Så jobbar vi med nyheter