Hoppfullt besked från Medeltidsveckan

Medeltidsveckan planerar att genomföra evenemanget som planerat. Men arrangörerna kommer att rätta sig efter myndigheternas råd.

30 mars 2020 13:11

Medeltidsveckan är Gotlands största turistevenemang med många trogna besökare. Planerna om att genomföra den i samma omfång som planerat ligger fast, men det kan ändras. 

– Förutsättningarna har ändrats på väldigt kort tid nu en period. Vi räknar med att läget kommer att klarna efter hand och vi följer den utvecklingen med målet att både dra lärdomar om hur vi kan genomföra en så säker festival som möjligt och vad vi ska planera för, säger Björn Sundberg, verksamhetsledare.

Inför påsken har både Folkhälsomyndigheten och Region Gotland gått ut med att de inte ha hit besökare utifrån. 

– Givetvis följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi avser inte att genomföra något som står i strid med de riktlinjer som gäller när vi väl befinner oss i augusti. Vi hoppas och arbetar utefter förutsättningen att den akuta fasen av smittspridningen är över då, säger Björn Sundberg.

Planen är att Medeltidsveckan ska hållas 2 till 9 augusti. Skulle det bli omöjligt att genomföra den så är den fortsatta existensen hotad.

–  Vi ska se till att överleva detta även om det i sådana fall givetvis blir oerhört tufft. Vi hyser dock väldigt gott hopp om att augusti är tillräckligt långt fram för att samhället ska ha haft en chans att återhämta sig.

Medeltidsveckan brukar locka omkring 40 000 besökare och på senare år har ekonomin stabiliserats för arrangörerna. Evenemanget Battle of Wisby är ett historiskt återskapande av 1361 som hålls var tredje år och återkommer 2022.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn