Det byggs för fullt på A 7-området, men i kvarteret Sergeanten 3 har inte spaden kommit i jorden ännu. Regionen godkände i februari 2017 ett markanvisningsavtal med Wisab Bygg AB som planerat att bygga 46 bostadsrätter.

Nu gäller dock andra planer. Wisab vill sälja Sergeanten 3 till HSB:s dotterbolag Visängar Mark AB. Det är en överlåtelse som Region Gotland måste godkänna. Regionstyrelsens arbetsutskott har redan sagt ja.

Wisab och HSB kom redan i mars överens om att HSB övertar ansvaret för Sergeanten 3. Den bygglovsansökan som Wisab lämnat in har HSB varit med och utformat.

– Om Region Gotland godkänner överlåtelsen räknar vi med säljstart i september. Byggstart sker när vi sålt 30 procent av lägenheterna, säger Ulf Tapper.

Överlåtelsen innebär att HSB bygger sitt andra kvarter i Visby. För närvarande pågår uppförandet av 71 bostadsrätter i kvarteret Signallottan 3. Tusen personer visade intresse inför säljstarten i augusti förra året, och av de 71 lägenheterna är 67 sålda. Det som återstår är fyra fyrarummare.

– Det har gått jättebra på Gotland, både när det gäller byggnationen och försäljningen av lägenheter. Vi hade det mesta sålt redan i höstas, säger Ulf Tapper som inte utesluter att HSB gör fler satsningar på Gotland.

– Marknaden för nyproduktion har varit svår i Stockholm det senaste halvåret. Det går lättare på Gotland. Vi ser ön som en tillväxtmarknad, säger han.

Sedan våren 2016 har HSB även över 100 hyresrätter på Gotland; på S:t Hansgatan i Visby, samt i Roma, Hemse och Katthammarsvik.