Hundratals gotländska barn utsätts för våld

Antalet utredningar om barn som har blivit utsatta för våld eller bevittnat våld har ökat drastiskt under de senaste åren.

1 april 2020 16:45

Samtidigt som socialförvaltningen konstaterar att antalet orosanmälningar för barn som far illa ökar, kan man också se att allt fler barn utsätts för våld eller blir vittnen till våld. Det handlar inte om bråk på skolgårdar, utan det handlar om våld i barnens nära relationer.

För tre år sedan fick socialförvaltningen in knappt hundra sådana ärenden. Förra året hade antalet stigit till 231. Och fler utredningar än tidigare gäller barn som inte har kommit upp i tonåren.

Christina Godarve, som är chef för individ och familjeomsorgen, tror att ökningen kan bero på att skolan har blivit bättre på att fånga upp barnens berättelser.

– När skolan jobbar med värdegrund och barnkonventionen kan det bli fler barn som berättar, säger hon. 

Men 231 utredningar ett högt antal. Och det kan vara ännu fler. De fall som tas upp i statistiken är de utredningar där just våldet är orsak till anmälan.

– Det är förskräckligt att det är så många barn som lever i en sådan miljö, säger Christina Godarve och fortsätter:

– Förr kunde våld vara en uppfostringsmetod, men nu vet vi vilka risker det innebär för ett barn att växa upp i en sådan miljö.

Vad händer med barn som växer upp i en våldsam miljö?

– De skaffar sig strategier. Några kan sätta sig med hörlurar framför datorn om en mamma blir slagen. Andra vill kontrollera att hon inte blir ihjälslagen. Att leva med rädsla och inte veta vad som kan hända innebär också att de inte har den frihet som barn ska ha, säger Christina Godarve. 

 

Så jobbar vi med nyheter
Eva Klint Langland