Hyrespersonal behövs till orosanmälningar

Förra året ökade antalet orosanmälningar om barn som far illa med över 400. För att inte ärendena ska bli liggande tvingas Region Gotland åter anlita hyrpersonal.

1 april 2020 15:22

Mot slutet av förra året gjordes 60-70 anmälningar per vecka. Läget var ansträngt i december, särskilt under jul- och nyårshelgerna. Totalt tog socialförvaltningen emot 2 315 anmälningar under 2019, en ökning med drygt 20 procent. 

Ofta görs flera anmälningar om samma barn. De i fjol rörde 1 135 individer, en ökning med 87 jämfört med året innan.

Att orosanmälningarna ökar är en trend i hela landet. På Gotland görs flest anmälningar om barn i åldrarna 0-12 år, men ökningen i fjol var störst i åldrarna 13-17 år. 

– Ökningen på Gotland har varit högre än i övriga landet. Här har anmälningarna ökat med 40 procent de senaste åren. Hur en anmälan kan se ut varierar mycket, men när det gäller de yngre barnen handlar det ofta om psykisk ohälsa, både hos vuxna och barnen. Även våld och missbruk förekommer, säger Christina Godarve som är chef för individ- och familjeomsorgen.

Enda åldersgruppen där anmälningarna minskade ifjol är ungdomar 18-20 år.

 

För ett år sedan var läget så ansträngt att socialförvaltningen Lex Sarah-anmälde sig själv till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Samtidigt som anmälningarna ökade rådde personalbrist. Ärenden riskerade att bli liggande för länge. Rättssäkerheten hotades. En utredning ska vara enligt lag vara slutförd inom fyra månader.

– Vi har fått vår handlingsplan godkänd. Med nya rutiner har vi lyckats snabba på processerna, säger Christina Godarve.

När behovet av personal var stort 2018 gjordes en upphandling av socionomer utan att annonsera. Konkurrensverket anmälde regionen som tvingats betala en straffavgift på 530 000 kronor. Med ökat antal anmälningar är behovet av att ta in hyrpersonal åter stort.

– Den här gången har vi upphandlat tjänsterna, säger Christina Godarve.

Oro fanns för att reglerna kring coronaviruset skulle påverka rekryteringen, men den 30 mars började fem av de sex socionomer som kontrakterats.

 

Med fler anmälningar ökar även antalet utredningar. Däremot ökar inte antalet omhändertaganden och placeringar. Socialförvaltningen arbetar sedan förra året med en metod som kallas Signs of safety, som går ut på att engagera det nätverk som finns kring en familj med problem.

– I många fall löser man problemen inom nätverket, och oftast är det bättre att placera ett barn inom nätverket än att välja andra lösningar, säger Christina Godarve.  

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino