Inspektionen kritisk - brist i skolledningen

"Rektorn leder och styr i låg utsträckning skolans utveckling." Så lyder Skolinspektionens dom. Nu svarar ledningen på kritiken.

17 september 2019 08:02

Skolinspektionen besökte Wisbygymnasiet mellan den 21 och 23 maj. Då påträffade de flera områden där de anser att Wisbygymnasiet och dess ledning brister. De menar att rektorn, med sina biträdande rektorer, leder och styr skolans utveckling i låg utsträckning. Bland annat påpekar de att det inte sker någon systematisk uppföljning av undervisningens genomförande och förutsättningar.

Rektorn Peter Lerman har fyra biträdande rektorer och en administrativ chef vid sin sida. Nu bemöter de kritiken.

– Skolinspektionen vill att vi ska följa upp väldigt mycket på enhetsnivå, men för elevernas del är det bättre om vi har uppföljningar på program- eller arbetslagsnivå, säger Peter Lerman.

Han menar att Wisbygymnasiet i vissa fall missgynnas av Skolinspektionens enkäter på grund av skolans organisation.

– Däremot tror jag att det gynnar eleverna, säger Peter Lerman.

– Eftersom vi är en skolenhet kan vi internt resursfördela på ett annat sätt. Det hade vi inte kunnat göra om vi var fem skolenheter, säger biträdande rektor Karin Lekander.

Enligt Skolinspektionen uppger elever att ett övergripande problem är att lärare inte samarbetar, vilket gör arbetsbördan ojämn för eleverna. Detta i sin tur leder till att eleverna inte ges bästa förutsättningar att lyckas med sina studier, menar Skolinspektionen.

På den frågan är Peter Lerman inte helt beredd på att hålla med.

– Det här är ett prioriterat område som vi verkligen arbetar med. Utöver studiedagar avsätts en eftermiddag i veckan till gemensam planering, samarbete och kollegialt lärande. Men att vi inte kontrollerar effekten av varje sådant möte är korrekt, säger han.

Lärare uppger även till Skolinspektionen att det är olika mellan de olika biträdande rektorerna för de olika programmen hur väl insatta de är i vad som sker i undervisningen.

– Det här är ett jobb som kräver legitimation. Med det följer ett ansvar, då måste vi jobba med ett tillitsbaserat ledarskap. Sedan ska vi naturligtvis följa upp, men vi måste lita på att lärarna klarar det här, säger Lars Nordahl, som är administrativ chef på skolan.

– Jag känner en stor tillit till vår personals professionalism i att utveckla sitt arbete och skolan. Att det finns eventuellt skäl att följa upp på enhetsnivå betyder inte att det inte sker på programnivå, det är två helt olika saker, säger Peter Lerman.

Så jobbar vi med nyheter
Malin Stenström