JO-kritik för långsam handläggning

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Region Gotland för att handläggningen av ett ärende tagit för lång tid.

18 september 2018 18:25

En kvinna som sökt bygglov anmälde i augusti till JO att byggnadsnämnden på Gotland överskridit handläggningstiden på max tio veckor. JO har nu beslutat att ge kvinnan rätt och riktar kritik mot byggnadsnämnden.

Kvinnan lämnade in bygglovsansökan i december 2016, men det var först året efter som ansökan var komplett. Enligt kvinnan var ansökan komplett i slutet av mars, men enligt byggnadsnämnden förs i mitten av juni. Från och med att ansökan är komplett ska ärendet handläggas inom tio veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Byggnadsnämndens beslut fattades i början av augusti 2017.

Byggnadsnämnden konstaterar i sitt yttrande att oavsett vem som har rätt när det gäller vilket datum ansökan var komplett så har handläggningen tagit för lång tid. Enligt nämnden överskreds handläggningstiden med sex veckor, trots att det inte fanns några särskilda skäl. Nämnden förklarar att orsaken till förseningen var underbemanning som varit ett problem under många år, men att bemanningen nu är bättre och att problemet med långa handläggningstider på sikt kommer att försvinna.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa