Uppdaterad 19:00:

Vid 19-tiden hade alla fått strömmen tillbaka.

Enligt den första informationen från Geab var det problem med strömmen i Öja, Fide, Hamra, Vamlingbo och Sundre. I nuläget vet inte Geab vad felet beror på.

– Vi håller på att felsöka vad som är fel och har folk på väg ner. Vår personal satte sig direkt i bilarna när vi fick reda på felet vid 10.02, säger Jesper Malmqvist vid Geabs driftledningscentral.

Enligt Geab beräknas alla ha fått strömmen tillbaka vid 17-tiden. Vid 11.30 på torsdagen hade Geab ännu inte kunnat lokalisera felet.

– Vi måste först hitta felet och det kan vara något mindre fel. Men om det skulle vara något större kommer jag att uppdatera informationen om när strömmen är tillbaka. Vi måste alltid sätta ut en tid för när strömmen kan vara tillbaka när det blir avbrott. Men ännu vet vi inte vad som är fel, säger Jesper Malmqvist vid lunchtid på torsdagen.

Jan Karlsson, vd på Geab, säger att det är ett stort och väldigt ovanligt fel som inträffat i en mätstation på södra Gotland. Strax efter klockan 15 var det 700 kunder i Sundre och Hamra som ännu var utan el.

– Det som inträffat är att vi fått ett haveri i en nätstation. Det har varit en rejäl smäll och kommer ta ganska lång tid att åtgärda. Vi bedömer att det åtminstone kommer att ta tre timmar till att åtgärda. Men det kan ta ännu längre tid, säger Jan Karlsson vid 15-tiden på torsdagen.

Han säger att de kommer titta närmare på vad det är som gjort att felet inträffat.

– Det är väldigt sällan som vi har den här typen av fel. Det har varit fel på ett kapslat ställverk. En orsak till det här felet kan vara materialfel, det kan inte uteslutas. Men vi ska undersöka vad det är som orsakat felet, säger Jan Karlsson.

Hur många kunder är det som har berörts totalt?

– Från början var det fyra ledningar som låg nere. Nu har vi lyckats flytta över två ledningar till reservmatning. Så det kan ha varit dubbelt så många som drabbats, nu är det 700 personer, säger Jan Karlsson.