"Kärleksfullt ledarskap" gör regionen bättre

Det har under lång tid varit stora problem på samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland. Nu ser det ut som att trenden har vänt.

9 oktober 2017 17:03

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under flera år haft det tufft med stor rotation på chefer och låga betyg när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sammanställt sin mätning Nöjd kund index, NKI. Nu har den första delårsrapporten för 2017 kommit och den visar på ett troligt trendbyte. Allt fler är nöjda med förvaltningens arbete och samtliga enheter har ökat sitt NKI.

–  Det har varit tuffa år för alla medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen, särskilt för dem som jobbar med bygglov, säger Karl-Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Han menar att det här är en viktig mätning för regionens del.

– Då känns det viktigt att berätta när vi ser positiva tendenser i SKL:s mätning. Nu är alla chefer på plats, våra handläggare får ledning och styrning så att de känner sig trygga. Vi har byggt kö sedan 2011, i våras såg vi ett trendbrott då vi äntligen kunde börja beta av kön, säger Karl-Allan Nordblom.

En av enheterna som varit mest kritiserade under åren är bygglovssidan. Där ser enhetschefen Bo Eriksson ett uppsving.

– Vi har idag ett mer nära och kärleksfullt ledarskap där vi väver in en pedagogisk del. Vi har tydligare förväntningar på personalgruppen och de känner sig mer delaktiga i besluten. Vi har förtroende för

varandra. Samtidigt måste vi ha med i bilden att hälften av personalen på Bygglovsenheten har arbetat här kortare tid än ett år, 75 procent har varit här kortare än två år, säger Bo Eriksson.

Hela mätningen presenteras under våren 2018.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid